Usługi ochronne VeriSign dla aplikacji i bazy danych

Firma VeriSign rozszerzyła usługi zarządzania zapisami dzienników zdarzeń zapór ogniowych, systemów operacyjnych i systemów wykrywania włamań, na dane z logów związanych z aplikacjami i bazami danych.

Usługa VeriSign opiera się na urządzeniu Security Defense Appliance, które jest umieszczane wewnątrz sieci przedsiębiorstwa w celu zbierania, analizowania i przechowywania zapisów logów. Najnowsze rozszerzenie usługi obejmuje zbieranie surowych danych, lub ściśle związanych z bezpieczeństwem, dotyczących aplikacji i .

Dane przechwytywane przez urządzenie VeriSign mogą być przechowywane w bazie danych w systemie użytkownika lub zewnętrznie, w centrum danych VeriSign. Użytkownik ma możliwość przeglądania raportów związanych z tymi danymi za pośrednictwem portalu VeriSign.

VeriSign podaje, iż z jej usług korzysta 800 przedsiębiorstw. Podobne usługi oferuje m.in. Systems i Counterpane.