Usługi katalogowe Critical Path z Web services

Dostawca usług katalogowych firma Critical Path udostępniła uaktualnienia dwóch swoich podstawowych produktów, zapewniających usługi katalogowe do zarządzania użytkownikami i kontrolą dostępu.

CP Directory w wersji 4.1 i CP Meta-Directory Server wersji 3.3 w połączeniu tworzą usługi katalogowe odporne na uszkodzenia i przygotowane do kojarzenia danych z dowolnej liczby źródeł, służące do uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników wewnątrz i spoza organizacji. Właśnie metakatalogi są używane do synchronizacji danych z różnych źródeł w pojedynczy profil użytkownika.

Firma dołączyła do CP Meta-Directory 3.3 konektor XML, który ma być pomostem dla opartej na XML integracji katalogowych informacji o użytkownikach. Dodana została także obsługa języka DSML 2.0 (Directory Services Markup Language), który pozwala różnorodnym usługom katalogowym współdzielić informacje.

Zobacz również:

Informacje mają być agregowane w CP Directory 4.1, zintegrowanym z Business Continuity Server w celu obchodzenia uszkodzeń. Critical Path zwiększyła także powiązanie swoich produktów z oprogramowaniem do uwierzytelniania użytkowników i autoryzowania dostępu do systemów sieciowych SiteMinder firmy Netintegrity i Authority PKI firmy Entrust.

Firma uzupełniła także swoje oprogramowanie zarządzania usługami katalogowymi, dodając do niego możliwość przydzielania zadań zarządzania, takich jak zmiana haseł czy zarządzanie grupami użytkowników, różnym administratorom.

CP Directory 4.1 i CP Meta-Directory Server 3.3 są dostępne w cenie 150 000 USD dla sieci z 2500 użytkownikami.


TOP 200