Usługi AWS wkroczyły do chmury Oktawave

Polska chmura Oktawave nawiązała współpracę z Amazon Web Services (AWS) i ma w ofercie usługę adresowaną do firm działających w Polsce, które chcą korzystać z usług AWS i jednocześnie mieć pewność, że ich systemy i dane będą przetwarzane na terytorium naszego kraju.

W ramach tej inicjatywy usługa Amazon Relational Database Service (RDS) on VMware jest dostępna w polskiej infrastrukturze chmurowej, należącej do Oktawave. Usługa ta umożliwia klientom uruchamianie zarządzanych baz danych w środowisku on-premise opartym o platformę VMware.

W pierwszym etapie możliwe będzie uruchomienie relacyjnych baz danych, takich jak Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz MySQL w centrach danych Oktawave, zlokalizowanych w Polsce. Bazy danych będą zarządzane i automatyzowane przez AWS. Wsparcie przy wdrożeniu i utrzymaniu będzie świadczone przez inżynierów Oktawave.

Zobacz również:

Połączenie technologii AWS i doświadczenia Oktawave powinno znacznie ułatwić zarządzanie bazami danych, które muszą pozostać na terytorium Polski, ze względu na wskazania techniczne, takie jak opóźnienia, zgodność ze szczególnymi przepisami lub wymogami wewnętrznych polityk bezpieczeństwa.

Partnerzy technologiczni wspólnie zapewniają ich wysoką dostępność i bezpieczeństwo. Pozwalają też zdecydować, gdzie mają się one fizycznie znajdować – w centrum danych danej firmy, czy w chmurze zlokalizowanej w Polsce.

„Możliwość uruchomienia relacyjnych baz danych AWS na infrastrukturze Oktawave to nasza odpowiedź na sygnały płynące od firm, które planują migrację do chmury AWS lub już z niej korzystają. Chcą przy tym utrzymywać dane, którymi zarządzają, na terenie Polski i potrzebują wsparcia kompetencyjnego w tym zakresie, w języku polskim”, mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

Z kolei Przemek Szuder (General Manager - Central & Eastern Europe w Amazon Web Services) mówi, “Partnerstwo z Oktawave odpowiada na oczekiwania klientów, którzy chcieliby posiadać alternatywę w uruchamianiu baz danych z wykorzystaniem technologii AWS. Nasi klienci poszukują firm partnerskich, które oprócz doświadczeń w utrzymaniu infrastruktury chmurowej mają też kompetencje w zakresie rozwoju aplikacji biznesowych oraz ich modernizacji. Oktawave tworzą eksperci w obu tych dziedzinach. Cieszymy się na tę współpracę i chcemy ich powitać w gronie Amazon Web Services Partner Network”.


TOP 200