Urzędy skomputeryzowane

Raport MSWiA podsumowujący pierwsze dwa lata realizacji strategii informatyzacji kraju pokazuje, że pomimo spadku wydatków na informatyzację urzędów znacznie wzrosła średnia liczba komputerów używanych przez pracowników urzędów. Coraz bardziej powszechne jest też wykorzystywanie przez nich szerokopasmowego Internetu.

Jak pokazują wyniki raportu, spośród 2116 przebadanych jednostek samorządu terytorialnego tylko ok. 30 (1,5 proc.) urzędów gminnych nie posiadało w swojej placówce komputerów. Najmniej komputerów w przeliczeniu na średnią liczbę osób pracujących, odnotowano w województwie łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim.

Z raportu wynika też, że zaledwie 0,6 proc. urzędów posiadających komputery nie miało dostępu do Internetu. Ponadto w porównaniu z 2004 r. nastąpił znaczny wzrost liczby urzędów wykorzystujących połączenia powyżej 2 megabitów oraz połączenia bezprzewodowe.


TOP 200