Urzędy poczekają na zmianę przepisów

Choć wniosek o zmianę nieżyciowego przepisu instrukcji kancelaryjnej nakazującego oddzielanie wewnętrznych sieci urzędu od sieci zewnętrznej został zgłoszony przez sejmową komisję nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" już w lutym br., na szczegółowe propozycje zmian w tej kwestii trzeba będzie jeszcze poczekać.

Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA, odpowiedzialny za informatyzację administracji publicznej, poinformował bowiem, że szczegółowe propozycje zmian w kwestii obowiązku rozdzielania sieci wewnętrznej od Internetu zostaną przedstawione dopiero w III kwartale br. w czasie prac nad dokończeniem reformy administracyjnej. Jak podkreślił Witold Drożdż, przepisy regulujące ten aspekt "zostaną dostosowane do wymogów i potrzeb czasów współczesnych".

Według MSWiA likwidacji wspomnianego zapisu powinno towarzyszyć wzmocnienie zabezpieczeń zasobów internetowych w jednostkach samorządowych oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu, ułatwiając tym samym korzystanie przez obywatela z zasobów e-urzędu.


TOP 200