Urzędnik informatyk

Bez zrozumienia specyfiki administracji samorządowej trudno informatyzować urząd.

Bez zrozumienia specyfiki administracji samorządowej trudno informatyzować urząd.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

Marek Nawara - marszałek Województwa Małopolskiego

Dorota Felecka - kierownik Zespołu ds. informatyki

Liczba zatrudnionych - 272 osoby

Liczba pracowników działu IT - 7

Urzędnik informatyk

Dorota Felecka - kierownik Zespołu ds. informatyki

Dorota Felecka, kierownik Zespołu ds. Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, regularnie przypomina pracownikom, że każdą sprawę można opowiedzieć jak bajkę... Dotyczy to również informatyki. "Przełożeni poważnie traktują znaczenie technologii informatycznych w zarządzaniu, ale jeśli rozmowa o nowym projekcie zamieni się w popis znajomości zawodowego żargonu przez informatyka, to nic nie wskóramy" - wyjaśnia. Lepiej przygotować "opowieść" z pominięciem szczegółów technicznych, ale z podkreśleniem korzyści w poprawie funkcjonowania urzędu.

Aby tak się jednak stało, informatyk nie może żyć w przekonaniu, iż nie musi znać zadań instytucji, w której pracuje, nie interesować się ani problemami samorządu, ani zarządzaniem. "Przede wszystkim jestem urzędnikiem" - twierdzi Dorota Felecka. Mówiąc to, nie obawia się złych konotacji tego słowa. "Podlegam tym samym obowiązkom, co inni pracownicy" - wyjaśnia. O tym, że nie brakuje w Urzędzie Marszałkowskim determinacji w tym zakresie, widać po zrealizowanych projektach informatycznych.

Od miasta do regionu

Wielu pracowników Urzędu Marszałkowskiego przygodę z samorządem zaczynało w krakowskim magistracie. Dorota Felecka kierowała tam Referatem Oprogramowania w Wydziale Informatyki. Miała okazję poznać od podszewki proces projektowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego oraz wady i zalety funkcjonowania budżetu zadaniowego. Te doświadczenia przydały się jej na nowym stanowisku i utwierdziły w przekonaniu, że informatyk w urzędzie nic nie wskóra, jeśli nie poczuje się urzędnikiem.

"W roku 2001 rozpoczęliśmy wdrożenie aplikacji wspomagających zarządzanie województwem, tj. programu Eurobudżet firmy MiCOMP" - opowiada. - "Zakończyło się ono w marcu 2002 r. W rezultacie w ramach zintegrowanego systemu działają wszystkie komórki Departamentu Skarbu i Finansów: od księgowości, poprzez obsługę wieloletnich planów inwestycyjnych, aż po prowadzenie budżetu w ujęciu zadaniowym". Przed rokiem przystąpiono także do instalowania systemu zarządzającego sprawami i procesami DocMan firmy Rodan Systems. "Do końca tego roku planujemy wdrożenie aplikacji na każdym stanowisku pracy" - zapowiada Dorota Felecka, dodając, że powoduje to radykalne zmiany w urzędniczej pracy.

Podobnie stanie się z pracą innych mieszkańców województwa, jeśli zaczną korzystać z internetowego portalu Wrota Małopolski. Ma on stworzyć regionalny wspólny rynek informacji ułatwiający załatwianie spraw w regionie w trybie online.

Wykorzystywane rozwiązania

Pakiet Microsoft Office 2000 Professional PL, Active Virus Defense firmy McAfee - podsystem ochrony antywirusowej, OfficeObjects DocMan firmy Rodan Systems - podsystem obiegu dokumentów, Eurobudżet firmy MiCOMP Systemy Komputerowe - podsystem finansowo-księgowy, KOMAX firmy Datacomp - podsystem kadry - płace, LEX Omega - podsystem Informacji Prawnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200