Urzędnicy stosują różne normy ekologiczne

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad zasadami realizacji "zielonych przetargów" analizując rozwiązania z krajów europejskich. Na razie uwzględnienie kryterium "green IT" w polskich przetargach jest dobrowolne i zależy od świadomości urzędników.

Nie wiadomo kiedy przepisy dotyczące "zielonych rozwiązań" w naszym kraju wejdą w życie. Konkretne zalecenia dla podmiotów publicznych, które miały zostać wypracowane, nadal nie powstały. W zeszłym roku UZP informowało, że kryteria środowiskowe są stosowane na razie w małej ilości zamówień - ok. 4%. I niewiele się zmieniło.

Warto jednak zwrócić uwagę, że dane te mogą być zaniżone, gdyż wiele urzędów uwzględnia przy udzielaniu zamówień aspekty środowiskowe, tyle że nie są one kryteriami oceny oferty, a wymogiem koniecznym do jej przyjęcia. Tak jest np. w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, która zamawiając montaż urządzeń klimatyzacyjnych w kilku pomieszczeniach, wymagała m.in. ekologicznego czynnika chłodzącego R-410A, hałasu maksymalnego na poziomie 35 dB dla jednostki wewnętrznej oraz 60 dB dla jednostki zewnętrznej, zastosowanej technologii inwerterowej (oszczędność energii) oraz klasy energetycznej zaproponowanych urządzeń "A".

Zamawiając zaś sprzęt IT katowicka prokuratura uwzględnia wymogi dla monitorów LCD-TCO’99 - szwedzką normę definiującą emisję promieniowania, oszczędność energii oraz bezpieczeństwo elektryczne. W dotychczasowych przetargach wymagała także "obudowy, która musi umożliwiać beznarzędziową wymianę kart rozszerzeń, dysku twardego i napędu optycznego" - wymóg odpowiedniego projektowania komputerów w sposób umożliwiający łatwą wymianę jego elementów, który wpływa na przedłużenie cyklu życia komputera. W zamówieniach pojawiał się też wymóg dot. poziomu emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) na poziomie nie wyższym niż 27 dB.

4%

zaledwie w tylu przypadkach, zgodnie z informacjami UZP, uwzględniono w przetargach kryteria środowiskowe.

"W naszej jednostce od lat staramy się dokonywać zakupów drukarek umożliwiających podłączenie do sieci wewnętrznej, co zmniejsza koszty wydruków i ilość odpadów trafiających potem do przetworzenia - zużyte urządzenia, materiały eksploatacyjne itd. Urządzenia IT oraz inne urządzenia biurowe ustawiane są zaś na tryby oszczędzania energii" - wyjaśnia Tobiasz Magdziarz z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. I dodaje, że urząd formułując zamówienia na sprzęt IT i elektroniczny, bierze zawsze pod uwagę tzw. kwestie środowiskowe, co czasami przekłada się także na pozytywny wynik ekonomiczny zadania, jednak nie są one kryterium wyboru oferty.

Cena jako główne kryterium

"Kryterium wyboru oferty w naszym przypadku najczęściej jest cena. Natomiast spełnianie odpowiednich norm, czy też warunków technicznych jest po prostu wymogiem niezbędnym, aby dostawa była zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a co za tym idzie, aby oferta nie została odrzucona" - wyjaśnia Tobiasz Magdziarz. Podobnie jest w innych urzędach. Politechnika Opolska stosuje w formularzu rzeczowo-cenowym opisu zamówienia szczegółowe informacje o kryteriach środowiskowych.


TOP 200