Urzędnicy na kursach komputerowych

Przeszło 60 pracowników Urzędu Rady Ministrów, 200 z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 70 z Komitetu Badań Naukowych - w sumie przeszło 1000 urzędników z administracji centralnej przeszło przez laboratoria komputerowe warszawskiego Instytutu Kształcenia Informatycznego Kadr.

Przeszło 60 pracowników Urzędu Rady Ministrów, 200 z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 70 z Komitetu Badań Naukowych - w sumie przeszło 1000 urzędników z administracji centralnej przeszło przez laboratoria komputerowe warszawskiego Instytutu Kształcenia Informatycznego Kadr.

Wykładowcy tej placówki wywodzą się z Politechniki Warszawskiej, PAN, UW, SGH i polskich firm komputerowych. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Instytut dysponuje dwoma laboratoriami. Jedno z nich wyposażone jest w 15 zestawów komputerowych typu IBM PC/AT 40 MB, podłączonych do serwera sieci Novell NetWare 3.11, drukarkę laserową i licencjonowane oprogramowanie. Poza szkoleniami standardowymi (dla indywidualnych słuchaczy), organizowane są szkolenia odpowiadające potrzebom poszczególnych instytucji. Koszty szkolenia zależą od liczby osób skierowanych przez daną instytucję, czasu trwania kursu i stopnia zaawansowania szkolenia. Ceny kursów standardowych kształtują się na poziomie ok. 65 tys. zł za godzinę szkolenia jednej osoby. (b)


TOP 200