Urządzenie DNS/DHCP z obsługą IPv6

Firma BlueCat Network wypuściła uaktualnione wersje urządzeń DNS/DHCP, zawierające obsługę IPv4 i IPv6.

Firma uaktualniła dwa urządzenia - Adonis i Proteus - zawierając w nich obsługę obu sieci: IPv4 i , a także inne nowe mechanizmy. Zarządzania adresami IP to w praktyce utrzymywanie w aktualnym stanie repozytorium wszystkich adresów IP używanych w sieci. Produkty do zarządzania zarówno adresami IP jak i DNS/DHCP zapewnia wielu dostawców, m.in. BlueCat, Cisco, Infoblox, Lucent czy Nortel.

Urządzenie BlueCat Adonis pozwala na centralne zarządzanie wieloma konfiguracjami DHS i DHCP. Proteus jest urządzeniem do zarządzania adresami IP w skali przedsiębiorstwa, łączącym usługi nazw, dynamiczne przydzielanie adresów IP oraz inwentaryzację IP. Firmy użytkujący wiele urządzeń Adonis mogą zarządzać nimi z programowej konsoli zarządzania Adonis lub zintegrować je w większy system zarządzania adresami Proteus.

Zobacz również:

Adonis 5.0 wyposażono w mechanizmy eliminujące potrzebę utrzymywania oddzielnych urządzeń do zarządzania DNS i DHCP. Ponieważ urządzenie obsługuje IPv4 i IPv6, to można wprowadzać adresację IPv6 dla nowych usług w sieci i jednocześnie utrzymywać starsze usługi wykorzystujące IPv4. Urządzenie zawiera również mechanizmy kontroli dostępu do sieci, które pozwolą na poddawanie kwarantannie urządzeń z nieznanym lub tymczasowym adresem IP, do czasu ich zweryfikowania.

Urządzenie Proteus 2.0 zawiera wbudowany silnik migracji, który umożliwia importowanie istniejących adresów IP zebranych z sieci. Urządzenie jest dostosowane do dużych sieci z szerokim zakresem adresów IP. Produkt pozwala także na identyfikowanie martwych adresów IP, monitorując ich wykorzystanie w określonym przedziale czasowym.

Cena urządzenia Adonis 5.0 rozpoczyna się od 3 tys. USD, Proteus 2.0 startuje od 30 tys. USD.


TOP 200