Urządzenia Optinex w sieci SDH Telbanku

Alcatel Polska zakończył pierwszy etap budowy ogólnopolskiej szkieletowej sieci transmisyjnej SDH ($Synchronous Digital Hierarchy$) dla Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank SA.

Alcatel Polska zakończył pierwszy etap budowy ogólnopolskiej szkieletowej sieci transmisyjnej SDH (Synchronous Digital Hierarchy) dla Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank SA.

Alcatel dostarczył Telbankowi kilkadziesiąt urządzeń transmisyjnych z serii Optinex o przepływności 2,5 Gb/s. Urządzenia transmisyjne Optinex pozwalają na świadczenie najnowszych usług opartych na protokole IP z gwarantowanym poziomem jakości usług IPQoS (IP Quality of Service).

Zainstalowana dotąd sieć transmisyjna połączyła obiekty operatora w głównych miastach na terenie Polski: w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Pile i Bydgoszczy.

Do końca 2002 r. do sieci mają być podłączone kolejne miasta m.in. Gdańsk i Łódź. Łączna długość pierścienia wyniesie 2500 km.

Posiadając rozległą sieć Telbank SA będzie mógł rozszerzyć zaawansowane usługi o: szerokopasmowe sieci VPN, szybki dostęp do Internetu, transmisję danych i wideo, oraz oferowanie kanałów o wysokiej przepustowości innym operatorom sieci publicznej. Dalsza rozbudowa sieci transmisyjnej ma następować w miarę wzrostu zapotrzebowania na większą przepustowość w pozostałych rejonach Polski.

Poza współpracą w zakresie budowy sieci teletransmisyjnej SDH, BPT Telbank podpisał z Alcatelem w 2002 r. ramową umowę na dostawę urządzeń do transmisji danych: Alcatel 7670 Routing Switch Platform (RSP), Alcatel 7470 Multiservice Platform (MSP) i Alcatel 7270 Multiservice Concentrator.


TOP 200