Urząd Miasta Katowice używa Oracle Cloud do zarządzania danymi geodezyjnymi

Materiał promocyjny Jednym z ważniejszych analogowych i cyfrowych zasobów prowadzonych przez miasto Katowice jest gromadzony w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zbiór dokumentów oraz baza danych stanowiąca Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGiK). Taka baza, dostępna dla uprawnionych osób, winna umożliwiać gromadzenie, aktualizowanie, przechowywanie i udostępnianie danych oraz dokumentów będących podstawą zmian. Baza musi być w szczególny sposób zabezpieczona.

Miasto Katowice prowadzi od roku prace nad wdrożeniem nowego oprogramowania do prowadzenia baz danych składających się na PZGiK. Prace obejmują w szczególności migrację danych w usłudze Oracle Cloud, która umożliwi sprawne zarządzanie bazą danych przez Wydział Geodezji i pozwoli na skuteczne wspomaganie prac komórek i jednostek organizacyjnych miasta Katowice.

Obecnie funkcjonujący system do prowadzenia PZGiK jest zainstalowany w wewnętrznej infrastrukturze teleinformatycznej Urzędu Miasta, jednak po analizie dostępnych na rynku rozwiązań okazało się, że chmura publiczna daje dużo większą elastyczność – zarówno w zarządzaniu licencjami technologicznymi, jak również w sferze funkcjonalności.

„Podczas serii warsztatów i demonstracji eksperci Oracle Polska zaprezentowali zalety chmurowego rozwiązania Oracle Spatial opartego na idei wykorzystania usług technologicznych Oracle dostępnych w chmurze publicznej Oracle” – komentuje Bartłomiej Ryń, odpowiedzialny za sprzedaż Oracle Cloud Platfom. „Jedną z głównych zalet chmury Oracle jest niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa danych, które jest całkowicie zgodne z wymogami rozporządzenia RODO. Osiągamy to dzięki temu, że dane są przechowywane i przetwarzane w super bezpiecznych centrach obliczeniowych, złożonych z aż trzech różnych serwerowni, umieszczonych w różnych lokalizacjach”.

Oracle oferuje kilka rodzajów rozliczania usług chmurowych, z których dla projektu w Urzędzie Miasta Katowice wybrano model Universal Credits. Chmura w tym modelu daje użytkownikowi dużą elastyczność: można łatwo zbudować środowisko testowe na potrzeby wdrożenia, zaś zasoby środowiska produkcyjnego można bez problemu zwiększać dla potrzeb wzmożonego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Uniwersalne punkty (Universal Credits) zapewniają nieograniczony dostęp do każdej usługi dostępnej w chmurze Oracle: zarówno klasy IaaS, jak PaaS. Punkty można przenosić z jednej usługi na inną, co daje duże możliwości ich najbardziej skutecznego wykorzystania.

Model Universal Credits daje nam możliwość łatwego wydzielenia zasobów do przetestowania planowanych nowych rozwiązań, zaś ich wykreowanie jest niezwykle szybkie, ponieważ nie ma potrzeby uruchamiania żmudnej procedury zakupowej” – mówi Roman Rohaczyński, Geodeta Miejski – Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. „Zastosowanie rozwiązań chmurowych to moim zdaniem właściwy kierunek rozwoju administracji geodezyjnej. Im dłużej testujemy możliwości Chmury Oracle - takie jak skalowalność, łatwość obsługi, dostępność - tym bardziej przekonujemy się o zaletach tej technologii. Uważam, że uruchomienie systemu do prowadzenia baz danych PZGiK przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej w Mieście Katowice jest projektem który może zostać wykorzystany przez środowisko geodezyjne do wdrażania podobnych rozwiązań oraz innych ciekawych pomysłów funkcjonalnych.”