Uruchomiono testową wersję Biuletynu Informacji Publicznej

We wrześniu 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej, zobowiązującą organy władzy państwowej i samorządowej do prowadzenia publikatorów teleinformatycznych. Dostępna jest już wersja testowa Biuletynu Informacji Publicznej. Jego ostateczny kształt ma określić rozporządzenie przygotowywane przez MSWiA.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

We wrześniu 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej, zobowiązującą organy władzy państwowej i samorządowej do prowadzenia publikatorów teleinformatycznych. Pod adresemhttp://www.bip.gov.pl uruchomiono już testową wersję Biuletynu Informacji Publicznej, przedstawiającego informacje o organizacji administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz inne wiadomości o charakterze publicznym.

Ostateczny kształt Biuletynu Informacji Publicznej będzie zależał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przygotowywane rozporządzenie MSWiA określa standardy stron internetowych, na których zobowiązane instytucje i organizacje udostępniają zainteresowanym informacje publiczne. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznych wraz z odnośnikami do serwisów tych instytucji. Projekt rozporządzenia MSWiA skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji organizacji pozarządowych. Treść projektu dostępna jest w serwisiehttp://www.mswia.gov.pl. Wszyscy chętni mogą przesyłać uwagi do rozporządzenia pod adres mailto:wp@mswia.gov.pl

Zobacz również: