Uruchomiono fundusze europejskie na debiut firm MSP

Małym i średnim przedsiębiorstwom udostępniono 50 mln euro dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Działania 3.3. Środki dedykowane są mikroprzedsiębiorstwom szukającym inwestora zewnętrznego. Pośrednikiem między firmą a inwestorem jest rynek NewConnect.

Na ten cel przeznaczono po 15 mln euro na lata 2008 i 2009 oraz po 10 mln euro na lata 2010 i 2011. Fundusze z Unii Europejskim mają pomóc przedsiębiorcy w pokryciu 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do emisji akcji, czyli pozyskania inwestora zewnętrznego. Tym samym, jeśli przedsiębiorstwo ma w planach pozyskanie znacznego kapitału na dalszy rozwój firm, warto przyjrzeć się propozycji dofinansowania z Działania 3.3.

W ramach tego samego programu o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z otoczenia biznesu, które zamierzają inwestować w perspektywiczne firmy, mające innowacyjne pomysły, a cierpiące na brak kapitału. Inwestor, jako udziałowiec firmy, występując o dofinansowanie może otrzymać nawet 100% potrzebnych środków jako swój wkład.

Celem działania jest stworzenie możliwości szybkiego rozwoju firm, które wprowadzają nowe rozwiązania, mają niestandardowy pomysł na biznes i chcą się dynamicznie rozwijać. Przedsiębiorca musi się jedynie zdecydować na któryś z wariantów: udział w biznesie firmy zewnętrznej lub debiut na rynku NewConnect.

Firmy z sektora MSP mogą liczyć na pokrycie 50% kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem inwestora zewnętrznego, w tym np.: przygotowanie biznes planu, przygotowanie studiów wykonalności, analizy finansowe i ekonomiczne, wyceny spółek, usługi prawnicze, dokumenty informacyjne, prospekty emisyjne, plany strategiczne, czy audyty.

Uruchomienie tej transzy funduszy jest kolejnym przykładem, że po 1,5 roku polski rząd rozpoczął rozdzielania środków europejskich na latach 2007-2013. Wczoraj MSWiA udostępniło środki na dofinansowanie dostępu do Internetu.

Źródło - Onet.pl; Grzegorz Jaworski, dyrektor operacyjny, Departament Doradztwa i Audytu Wewnętrznego ECM


TOP 200