Ursus - korekta sformułowań

Pragnę sprostować nieprawidłowości powstałe przy redakcji mojego artykułu ''Śledzenie - zadanie dla komputera'' poświęconego montażowi ciągników w Ursusie, Computerworld 17/94:

Pragnę sprostować nieprawidłowości powstałe przy redakcji mojego artykułu ''Śledzenie - zadanie dla komputera'' poświęconego montażowi ciągników w Ursusie, Computerworld 17/94:

1) Określenie "kontrola wykonalności" zostało niefortunnie zastąpione przez "kontrolę wykonania", co w zasadniczy sposób zmieniło sens zadania stawianego komputerowi. W odróżnieniu od kontroli wykonania, do której komputer może być użyty na równi z długopisem, kontrola wykonalności, ang. realizability bądź feasibility (to ostatnie raczej w odniesieniu do projektów, np. "feasibility study") jest zadaniem nieporównywalnie bardziej złożonym, w którym rola komputera jest nie do zastąpienia. Kontrola wykonalności jest przy tym istotnym elementem Komputerowego Wspomagania Zarządzania Produkcją (CAM), będącego przedmiotem artykułu, podczas gdy kontrola wykonania służy innym celom (m.in. sprawozdawczym).

2) Ostatnie zdanie rozdziału "Jak wygląda montaż w Ursusie" powinno brzmieć: "Niektóre elementy, jak oblachowanie, koła i kabiny, dostarczane są za pomocą przenośników transportu podwieszonego".

3) Za dyskusyjne uważam zastąpienie w nagłówku artykułu sformułowania: "Nie wykorzystane możliwości informatyzacji procesu montażu..." mniej szczęśliwym: "Nie wykorzystane możliwości informacji w procesie montażu...". Moim zdaniem określenie: informatyzacja procesu technologicznego, podobnie jak informatyzacja jakiejś dziedziny życia, gałęzi gospodarki itp. ma pełne prawo obywatelstwa w języku, jako synonim komputeryzacji (nacisk położony na obieg informacji).

Z poważaniem dr Andrzej Bogucki

Od redakcji: błędy są oczywiste. Przepraszamy.


TOP 200