Upadek innowatora branży IT

Na skutek kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych bank Lehman Brothers, uznawany za lidera innowacji branży IT, wystąpił o ochronę przed wierzycielami.

Na skutek kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych bank Lehman Brothers, uznawany za lidera innowacji branży IT, wystąpił o ochronę przed wierzycielami.

Od ponad 15 lat w firmie Lehman Brothers tworzone były rozwiązania programowe oparte na założeniach przetwarzania rozproszonego i architektury SOA. Rozproszony system, stworzony na bazie rozwiązań Platform Computing i Linuxa, obsługuje obecnie wszystkie operacje związane m.in. z rozliczaniem derywatów i kredytów hipotecznych. Bank Lehman Brothers jest również jedną z pierwszych tak dużych instytucji wdrażających systemy Business Intelligence, umożliwiające m.in. analizowanie transakcji finansowych w czasie rzeczywistym. Jednocześnie firma zwiększała nakłady na technologie IT pomimo trudności finansowych. Tylko w zeszłym roku na projekty informatyczne spółka wydatkowała kwotę 1,14 mld USD. To o 18% więcej niż w 2006 r.

Hari Gopalkrishnan, od 2007 roku kierujący departamentem informatycznym banku jest uznawany za jednego z najbardziej kreatywnych liderów branży informatycznej. Projekty realizowane przez zespół IT Lehman Brothers przyczyniły się do popularyzacji rozwiązań grid computing, mechanizmów rozproszonego keszowania i architektury zorientowanej na usługi. Na podstawie niektórych z nich powstały komercyjne rozwiązania m.in. w zakresie przetwarzania rozproszonego i technologii VPN. Spółka jest również zaangażowana w realizację wielu zewnętrznych projektów IT. Przykładowo w czerwcu zapowiedziano, że specjaliści Lehman Brothers zajmą się tworzeniem nowoczesnej platformy obrotu akcjami i prawami do akcji dla londyńskiej giełdy.


TOP 200