Upadek Areny

Portal Arena.pl zawiesza działalność i rozpoczyna wyprzedaż majątku.

"Rada nadzorcza podjęła decyzję o zaniechaniu działalności z powodów braku środków na jej prowadzenie. Spółka nie jest rentowna i bez inwestora nie jest w stanie dalej działać" - powiedział przedstawiciel Areny.pl.

Prawdopodobnie zawieszenie działalności portalu związane jest z nieudanym debiutem Areny.pl na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Publiczna oferty sprzedaży akcji portalu internetowego, której wartość szacowana była na 100 mln zł, zakończyła się fiaskiem z powodu niewystarczającego zainteresowania inwestorów.

Arena.pl wyprzedaje obecnie majątek i spłaca wierzycieli. Nadal jednak będzie prowadzić spór prawny z Tel-Energo. Spółka żąda w nim ponad 70 mln zł tytułem odszkodowania za niepowodzenie publicznej emisji akcji portalu.

Arena.pl SA, znana wcześniej pod nazwą Internet Ventures Poland SA, została założona w czerwcu 1999 r. Właścicielem spółki są założyciele (posiadający 1% akcji) i amerykańska spółka CentralEuropa.Com LLC (99% akcji). W kwietniu 2000 r. uruchomiony został portal o nazwie Arena.pl.