Unowocześniony CRM

Firma Connect Distribution wprowadziła na rynek nowe wersje dwóch systemów klasy CRM - GoldMine 5.7 oraz recentCRM 1.7.

Firma Connect Distribution wprowadziła na rynek nowe wersje dwóch systemów klasy CRM - GoldMine 5.7 oraz recentCRM 1.7.

GoldMine 5.7 to system klasy CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest ułatwienie i przyśpieszenie pracę działu handlowego i działu marketingu oferując szybki dostęp do kluczowych informacji o kliencie. GoldMine w module Sales Forecasting zawiera zestaw raportów pozwalających na planowanie i prognozowanie wyników sprzedaży na podstawie zebranych danych. Aplikacja posiada również narzędzia webowe. Np. opcja Instant Data Capture umożliwia wprowadzanie danych do systemu wprost z własnej strony WWW - na przykład zgłoszenia potencjalnych klientów zainteresowanych produktami firmy. Informacje są automatycznie identyfikowane i indeksowane. Moduł E-mail Center daje możliwość ustanowienia personalizowanych reguł przekazywania e-maili - tak, by wiadomości o określonych właściwościach były automatycznie przekazywane do pracowników o odpowiednich kompetencjach. Moduł pozwala również na zsynchronizowanie kontaktów, zadań oraz kalendarza z MS Outlook.

Zobacz również:

GoldMine może być zsynchronizowany z komputerami naręcznymi Palm lub Windows CE.

Nowości w wersji 5.7:

- Nowy interfejs pozwalający na szybszy dostęp do wszystkich funkcji systemu.

- Nowy instalator ułatwiający instalację odpowiednich modułów pakietu GoldMine poprzez zadawanie ciągu zapytań.

- iCAL Meeting Requests - nowa funkcja umożliwiająca wysyłanie i odpowiadanie na zaproszenia na spotkania poprzez e-mail przy użyciu standardu iCAL. Umożliwia koordynację terminów spotkań z osobami nieużywającymi systemu GoldMine.

- Synchronizacja spod jednego przycisku wspiera pracę odległych użytkowników. Zapewnia aktualizację wszelkich informacji o kontaktach z klientem oraz kalendarza.

- Site Instalator – moduł dla administratorów upraszczający i przyspieszający proces instalacji, konfiguracji i nadawania uprawnień użytkownikom oraz grupom użytkowników GoldMine.

Drugi z nowych programów to recentCRM 1.7. Jest to system zarządzania kontaktami z klientem przeznaczonym dla małej i średniej firmy. Przeznaczony jest dla firm o dowolnym profilu działalności. System pozwala na automatyzację i synchronizację pracy działów handlowych i marketingowych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji o kliencie, historii kontaktów, zadań oraz aktualnie prowadzonych i zamkniętych kontraktach. System recentCRM zawiera funkcjonalność CRM najczęściej wykorzystywane przez małe i średnie firmy.

System umożliwia:

-Utrzymywanie bazy danych firm i osób kontaktowych

-Szczegółową ewidencję wszelkich zdarzeń z klientem (np. telefon, spotkanie, wysłanie oferty, e-mail, otrzymanie zamówienia itd.).

-Wprowadzanie informacji o potencjalnych i zamkniętych kontraktach oraz prognozę i analizę sprzedaży.

-Edycję interfejsu przez administratora oraz dodawanie własnych pól specyficznych dla działalności danej firmy.

-Wyszukiwanie grup klientów pod dowolnymi warunkami i wysyłanie korespondencji seryjnej do wybranej grupy poprzez własny moduł poczty e-mail lub poprzez MS Word.

-Prowadzenie kampanii marketingowych i kojarzenie ich z kontraktami.

-analizy i raportowanie. Raporty mogą być zapisywane w popularnych formatach takich jak MS Word, MS Excel, plik tekstowy czy poprzez ODBC do innej bazy danych.

-Przydzielanie i weryfikacja zadań związanych z klientem, lub niezwiązanych.

-Możliwość integracji z innymi bazami danych poprzez moduł raportujący oparty o Crystal Reports.

System oferowany jest w trzech wersjach:

-RecentCRM Personal Edition (1-user)

-recentCRM SmallOffice (5-user)

-recentCRM Enterprise – skalowalny system od 6 użytkowników

System recentCRM pracuje w technologii Klient – Serwer. Zalecanym systemem operacyjnym dla serwera aplikacji recentCRM jest Win NT/2000 Professional.


TOP 200