Unizeto wprowadza narzędzia do planowania przestrzennego dla gmin w chmurze

Unizeto Technologies wprowadziło do swojej oferty nową markę UniGmina GIS. Narzędzia tej marki mają pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wszelkich czynności urzędowych wymagających wykorzystywania informacji przestrzennych. System będzie dostępny również w chmurze.

W pierwszej kolejności Unizeto Technologies udostępniło moduł UniPlan, który zapewnia rozwiązanie problemu cyfryzacji planów zagospodarowania przestrzennego. Moduł ułatwia prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego w gminie. Przyspiesza pracę urzędników, a także pozwala interesantom na szybkie uzyskiwanie dokumentów oraz upublicznia niezbędne dane wszystkim mieszkańcom gminy. Poza tym system zapewnia gminie pełną realizację obowiązków nakładanych na nią Ustawą z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i dyrektywę Unii Europejskiej - INSPIRE.

"Nasze rozwiązanie ma za zadanie ułatwić polskim gminom proces zastępowania tradycyjnych archiwów z papierowymi mapami, nowoczesnym systemem elektronicznych planów zgodnych z polskimi i europejskimi przepisami" - mówi Marek Sadowski, Koordynator Projektu UniGmina GIS.

Zobacz również:

  • Jak technologia może pomóc podczas kryzysu uchodźczego

Głównym elementem systemu UniGmina GIS jest moduł UniPlan, który pozwala na obsługę i ewidencję wniosków osób fizycznych i prawnych dotyczących ładu przestrzennego, wydawanie i ewidencję wszystkich dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną, przechowywanie wszystkich dokumentów planistycznych zapisanych w postaci wektorowej i rastrowej zintegrowanej z danymi opisowymi oraz publiczne udostępnianie danych przestrzennych dotyczących ładu przestrzennego.

UniGmina GIS udostępnia dodatkowo serwis www do wykorzystania przez gminę, na przykład do umieszczenia na własnej stronie internetowej. Serwis zapewnia publikację wszystkich planów i studiów na tle mapy gminy oraz uzyskiwanie dokładnych informacji o szczegółowych ustaleniach dotyczących planowanego zagospodarowania konkretnych punktów i obszarów w terenie. Publikowane mogą być także plany miejscowe w trakcie opracowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200