UnixWare PE nie podzieli losu DOS 7

Na wystawie Networld + Interop w Atlancie (12-16.09) szefowie Novella przedstawili zmiany w priorytetach strategicznych firmy.

Na wystawie Networld + Interop w Atlancie (12-16.09) szefowie Novella przedstawili zmiany w priorytetach strategicznych firmy.

Ogłosili między innymi, że firma odchodzi od opracowywania systemów operacyjnych dla komputerów nabiurkowych (desktop), w szczególności - że zaniecha prac nad systemem Novell DOS 7. Dziennikarze wywnioskowali stąd, że podobny los czeka UnixWare PE (Personal Edition) - odmianę UnixWare'u przeznaczoną dla użytkowników indywidualnych. Niektórzy nawet mieli słyszeć, jak prezes firmy - Robert Frankerberg - mówił to osobiście. Spowodowało to nieco zamieszania na konferencji prasowej prowadzonej przez Ricka Bohdanowicza - wiceprezesa ds. marketingu produktów unixowych - który ku swemu zdumieniu usłyszał od zaproszonych dziennikarzy, że jego wystąpienie jest nieaktualne. W artykule "Novell: udomowienie sieci" (CW, 17 października) wspomniałem o tych niejasnościach. Cała sprawa okazała się jednak tylko nieporozumieniem. Novell podszedł do tego bardzo serio: Greg Kaufman - menedżer z Unix Systems Group - przysłał nam list z wyjaśnieniem.

G. Kaufman napisał: "R. Bohdanowicz, w trakcie swej prelekcji, ustosunkował się do niejasności związanych z rzekomym przerwaniem przez Novell prac nad UnixWare Personal Edition (PE). Chciałbym wrócić do tego tematu. To prawda, że Novell przestaje traktować oprogramowanie komputerów klasy desktop jako wiodący kierunek działań firmy. Nie zamierzamy jednak rezygnować z kontynuacji działań związanych z UnixWare Personal Edition".

"UnixWare - inaczej niż Windows lub Macintosh - nie ma być systemem ogólnego przeznaczenia, pracującym na komputerach klasy desktop i stosowanym na wielką skalę do automatyzacji pracy biurowej. Chcemy aby wspomagał on wyspecjalizowane konfiguracje dla pojedynczego użytkownika i aby wyróżnił się jako platforma służąca zarówno do opracowywania programów oraz administrowania systemem, jak i do uruchamiania aplikacji klient/serwer oraz świadczenia usług sieciowych dla zaawansowanych nabywców".

Jak ma się UnixWare PE do serwera aplikacji UnixWare AS (Application Sever)? Greg Kaufman wyjaśnia: "UnixWare AS jest przeznaczony do pracy na rozbudowanych (high-end) serwerach obsługujących przedsiębiorstwo lub mniejszych (lower-end) serwerach wydziałowych. Kombinacja wersji PE i AS UnixWare'u zapewnia tanie środowisko klient/serwer o dużej mocy, które będzie w stanie obsługiwać tysiące aplikacji typu multi-user (pracujących z wieloma

użytkownikami)".

Końcowy fragment wyjaśnień menedżera z Unix Systems Group nie pozostawia żadnych wątpliwości co do przyszłości indywidualnej wersji UnixWare'u: "UnixWare w dalszym ciągu pozostaje istotnym elementem infrastruktury leżącej u podstaw novellowskiej wizji 'przetwarzania upowszechnionego' (pervasive computing). Potwierdzamy nasze pełne zaangażowanie w UnixWare i pakiet PE".


TOP 200