Unix: kierunek Windows?

Microsoft zamierza w przyszłym roku zintensyfikować kampanię uświadamiającą klientów użytkujących systemy Unix, że zamiast zysków z migracji do Linuxa mogą osiągnąć jeszcze większe korzyści - migrując do Windows.

Firma zamierza podpierać się badaniami (kampania Get The Facts) oraz przykładami udanych migracji. Dla firm poszukujących możliwości konsolidacji oferta ta nie będzie raczej interesująca, dla innych być może - ze względu na wybrane funkcjonalności Windows Server 2003. Klienci powinni jednak słuchać argumentacji Microsoftu uważnie: migracja z 3- czy 5-letnich serwerów Unix do nowych serwerów x86 to zasadniczy wzrost wydajności, ale niekoniecznie dzięki systemowi operacyjnemu.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200