Unix, Internet i Windows NT

W centrum wystawienniczym Jacob K. Javits Convention Center w Nowym Jorku w dniach 19-21 września odbyła się dwunasta edycja wystawy Unix Expo.

W centrum wystawienniczym Jacob K. Javits Convention Center w Nowym Jorku w dniach 19-21 września odbyła się dwunasta edycja wystawy Unix Expo.

W Unix Expo w tym roku udział wzięło ponad 400 firm oferujących różne rozwiązania unixowe i sieciowe. Zwiedzający mogli obejrzeć setki prezentacji nowych produktów umożliwiających łączenie sieci, ich łatwą administrację oraz rozwiązania budowane w technologii klient/serwer. Ponadto podczas Unix Expo odbyły się 62 specjalistyczne seminaria oraz ponad 10 warsztatów sieciowych.

Internet

Jednym z najgorętszych tematów tegorocznej wystawy, nie związanym bezpośrednio z Unixem, była sieć Internet. Już po raz drugi organizatorzy Unix Expo musieli wydzielić na wystawie pewną część hali wystawienniej, w której skupili się wystawcy prezentujący rozwiązania dla użytkowników globalnej sieci. Ta wydzielona część nazwana została Internet Village (internetowa wioska).

Każdy zwiedzający mógł sam z bliska przyjrzeć się Internetowi dzięki utworzonemu przy współpracy wielu wystawców Internet Hands-On Theater. W rzeczywistości było to prawie 70 komputerów różnych firm wyposażonych w komplet oprogramowania do obsługi Internetu i podłączonych do tej sieci przy pomocy linii o przepustowości 10 MB.

Mniej doświadczonym użytkownikom w "zwiedzaniu" Internetu pomagali doświadczeni przedstawiciele firm: Sun, Digital, NetManage oraz licznie wystawiający się na Unix Expo dostarczyciele usług internetowych (Internet providers).

Zaskoczeniem był na Unix Expo brak firmy FTP Software produkującej różnego rodzaju oprogramowanie ułatwiające łączenie sieci Windows i Unix z Internetem.

Windows NT z Unixem

Oddzielną część wystawy zajmował także Unix/Windows Interoperability Pavilion, w którym kilka firm prezentowało rozwiązania umożliwiające łączenie Windows NT z Unixem. Swoje opracowania w tej dziedzinie prezentowały przede wszystkim takie firmy jak Digital, WRQ, Tektronix, SCO i Hummingbird Corporations.

Nowy problem dla producentów oprogramowania stanowi Windows 95. Choć teoretycznie aplikacje napisane dla Windows NT działają także na Windows 95 to rzadko sprawdza się to w przypadku aplikacji sieciowych. Dlatego też nadal brakuje kompleksowych rozwiązań, które pozwoliłyby na bezproblemowe łączenie Windows 95 i Unixa.

Unix

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem wystawy była ogłoszona pierwszego dnia jej trwania sprzedaż UnixWare firmy Novell firmie Santa Cruz Operation oraz podpisanie przez te firmy umowy z Hewlett-Packardem (piszemy o tym na stronie 4).

Na Unix Expo widać było także rosnące zainteresowanie niekomercyjnym systemem Unix przeznaczonym dla komputerów PC - Linuxem.

Coraz bardziej zauważalnym trendem jest "uczłowieczanie" Unixa, tzn. zapewnienie pełnej jego integracji z przyjaznymi Windowsami lub też tworzenie specjalistycznych aplikacji dla systemu X/Windows, czyli unixowych "okienek".

Kuluary

Po raz pierwszy w historii wystawy podczas całego czasu jej trwania aktualne informacje o niej były dostępne za pośrednictwem World Wide Web. Jeszcze teraz można sprawdzić co działo się na wystawie, poczytać o nowych produktach i zapoznać się z ofertą poszczególnych firm. Informacje dostępne są pod adresem: http://www.shownet.com/UNIX/HTML/unix.html


TOP 200