Unix Int. traci poparcie

Potężna niegdyś instytucja standaryzująca Unix International (UI) najwidoczniej chyli się ku upadkowi. Sponsorzy dali jej jedynie czasowe wsparcie finansowe. Do końca września zamknięte zostaną przedstawicielstwa UI poza USA.

Potężna niegdyś instytucja standaryzująca Unix International (UI) najwidoczniej chyli się ku upadkowi. Sponsorzy dali jej jedynie czasowe wsparcie finansowe. Do końca września zamknięte zostaną przedstawicielstwa UI poza USA.

Główni członkowie UI - ICL, Sun, Olivetti, NCR i Unisys, którzy pokrywali dotąd 70% kosztów, chcą znacznie ograniczyć finansowanie, a sponsorzy japońscy - Matsushita, Toshiba i Oki, wycofali się całkowicie. IDG News Service łączy fakt wycofania się Japonii z inicjatywą COSE, w ramach której ważny sponsor UI - Sun Microsystems wypowiedział się za członkostwem w OSF (Open Software Foundation).

"Od czasu zakończenia sporów o Unixa i przejęcia USL (Unix System Laboratories) przez Novella niewiele jest już zadań dla nas" uzasadnia te decyzje dyrektor UI Europa. Dbanie o powodzenie Unixa jest obecnie troską Novella. W

konkurencyjnej organizacji OSF nie widać z powodu zapowiadającego się zniknięcia UI żadnego zadowolenia.

Europejski szef OSF Alain Fastre uważa włączenie USL do koncernu Novell oraz COSE jako potencjalne zagrożenia dla otwartości procesu standaryzacji. Obawia się on osłabienia wpływu użytkowników na standaryzację technik systemów otwartych.


TOP 200