Uniwersytet Warszawski będzie korzystał i udostępniał zasoby superkomputera IBM Blue Gene/P

Dziś (9 maja) Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) i IBM ogłosiły, że ICM będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem wykorzystującym oraz udostępniającym system IBM Blue Gene/P.

Celem projektu POWIEW jest stworzenie infrastruktury obliczeniowej nowej generacji. Zasoby udostępnione w trzech akademickich centrach obliczeń wielkoskalowych pozwolą na prowadzenie symulacji komputerowych o skali złożoności niedostępnej dotąd dla nauki i techniki w Polsce. Głównym partnerem technologicznym ICM w tym projekcie jest IBM.

System wykorzystywany będzie w obliczeniach prowadzonych w ramach Programu Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki - POWIEW. Celem projektu POWIEW jest stworzenie infrastruktury obliczeniowej nowej generacji. Zasoby udostępnione w trzech akademickich centrach obliczeń wielkoskalowych - poza Warszawą także w Krakowie i Poznaniu - pozwolą na prowadzenie symulacji komputerowych o skali złożoności niedostępnej dotąd dla nauki i techniki w Polsce. Głównym partnerem technologicznym ICM w tym projekcie jest IBM. Koszt projektu w samym ICM to ok. 15 mln zł. Inwestycja we wszystkich trzech ośrodkach to 54 mln zł, z czego 85% finansuje Unia Europejska.

Cele badawcze projektu POWIEW

W ramach projektu POWIEW powołane zostały grupy badawcze złożone z naukowców oraz programistów systemów HPC (High Performance Computing). Podejmą oni wymagające obliczeniowo problemy naukowe określone jako "Wielkie Wyzwania", w dziedzinach takich jak m.in: meteorologia, kosmologia, nauki materiałowe, neuroinformatyka.

Wśród licznych obszarów aplikacyjnych system IBM Blue Gene/P wykorzystywany będzie przy modelowaniu potencjałów elektrycznych w mózgu, co pozwoli na weryfikację stawianych od kilkunastu lat hipotez dotyczących dynamiki przetwarzania informacji czuciowej. Superkomputer projektu POWIEW używany będzie w ICM też przy rozwijaniu nowych algorytmów oraz metod obliczeniowych dla architektur następnej generacji, które pojawią się w użyciu przed 2020 r. Będzie to kontynuacja współpracy ICM i IBM, w której budowa nowoczesnych architektur komputerowych i doskonalenie sposobów ich wydajnego wykorzystania stanowi klucz do skutecznego podejmowania największych wyzwań współczesnej nauki i techniki.

W ramach projektu POWIEW powołane zostały grupy badawcze złożone z naukowców oraz programistów systemów HPC (High Performance Computing). Podejmą oni wymagające obliczeniowo problemy naukowe określone jako "Wielkie Wyzwania", w dziedzinach takich jak m.in: meteorologia, kosmologia, nauki materiałowe, neuroinformatyka, w tym przy rozwijaniu nowych algorytmów oraz metod obliczeniowych dla architektur następnej generacji, które pojawią się w użyciu przed 2020 r.

"Dzięki ogromnemu postępowi technologii komputerowych realne staje się podejmowanie wyzwań naukowych jeszcze niedawno daleko wykraczających poza granice wyobraźni. Poznanie natury układów o ekstremalnym poziomie złożoności, od skali atomowej do kosmologicznej, zaczyna być możliwe na drodze modelowania obliczeniowego. Rozwój technologii otwiera równocześnie nowe wyzwania wobec twórców algorytmów obliczeniowych, bez czego możliwości sprzętowe byłyby wykorzystywane jedynie w ograniczonym stopniu. To wszystko otwiera nowe wielkie szanse i stawia ambitne wyzwania przed zespołami ICM i naszymi współpracownikami. Możliwość współpracy z IBM, światowym liderem technologii w tej dziedzinie, inspiruje nas dodatkowo do intensywnego zaangażowania w tworzenie nowych rozwiązań i pozyskiwania nowej wiedzy" - powiedział Profesor Marek Niezgódka, dyrektor ICM na Uniwersytecie Warszawskim.

Międzynarodowa współpraca

Nabycie systemu IBM Blue Gene/P ułatwić ma też polskim naukowcom ICM bliższą współpracę z innymi użytkownikami tych technologii, m.in. Forschungszentrum Jülich, które pracuje na najszybszym w Europie superkomputerze (zbudowanym na architekturze Blue Gene), a także z działem badawczym IBM Research w ramach rozwoju modeli programistycznych na opracowaną obecnie przyszłościową architekturę IBM Blue Gene/Q.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum stworzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET na AGH oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN. Projekt POWIEW współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200