Uniwersalny projektant

Wprowadzając nową, rozbudowaną wersję programu MiniCAD, Diehl Graphsoft zmienia jednocześnie jego nazwę na VectorWorks.

Wprowadzając nową, rozbudowaną wersję programu MiniCAD, Diehl Graphsoft zmienia jednocześnie jego nazwę na VectorWorks.

Diehl Graphsoft wprowadził do sprzedaży uniwersalny pakiet do wspomagania projektowania 2- i 3-wymiarowego - VectorWorks 8. Jest to kolejna wersja programu znanego wcześniej pod nazwą MiniCAD. Standardowy pakiet zawiera zestaw bibliotek przeznaczonych do wspomagania tworzenia projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, mechanicznych i elektrycznych.

Najważniejsze ulepszenia wprowadzone do programu w porównaniu do MiniCAD to m.in. funkcje umożliwiające programowanie obiektowe, współpraca z QuickDraw 3D, ułatwiająca rendering i pozwalająca na definiowanie kilku niezależnych źródeł światła, rozszerzone możliwości importu/eksportu plików - program obsługuje teraz m.in. formaty AutoCAD R14, PICT i EPSF, funkcje do automatycznego tworzenia wykazów elementów wykorzystanych w projekcie, możliwość automatycznego tworzenia planów i 3-wymiarowych modeli ścian szkieletowych.

Pakiet zawiera również ulepszoną wersję wbudowanego języka VectorScript, umożliwiającą tworzenie włas-nych obiektów przez użytkownika, a także przystosowanie programu do specyficznych jego potrzeb. Ponadto Diehl Graphsoft oferuje programy do renderingu współpracujące z VectorWorks 8 - SuperLite (prosty rendering) i RenderWorks (rendering fotorealistyczny). Program jest dostępny w wersjach dla Windows 95/98, NT i Macintosh.


TOP 200