Uniwersalny dystrybutor oprogramowania

Firma Zero G udostępniła oprogramowanie pozwalające administratorom sieci na łatwe instalowanie, konfigurowanie i uaktualnianie oprogramowania zarówno na serwerach, jak i desktopach.

Firma Zero G udostępniła oprogramowanie pozwalające administratorom sieci na łatwe instalowanie, konfigurowanie i uaktualnianie oprogramowania zarówno na serwerach, jak i desktopach.

Oparty na Javie pakiet PowerUpdate 2.0 może uaktualniać oprogramowania na dowolnej platformie serwera i klienta, włączając w to również Apple Macintosh. Oprogramowanie to, pracujące jako pakiet niezależny lub w postaci usługi dostępnej w Zero G, pozwala na synchronizowanie oprogramowania na wszystkich maszynach w sieci.

Zobacz również:

  • Apple zrezygnowało z macOS Server
  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym

PowerUpdate może być ustawiony na automatyczne uaktualnianie oprogramowania - w momencie, gdy użytkownik uruchamia aplikację - lub ręczne, przez wybieranie pozycji do uaktualnienia z menu. Obie metody można uruchomić z graficznego interfejsu, udostępniającego odpowiednie kreatory, lub transparentnie w tle - bez interwencji użytkownika.

Po zainstalowaniu PowerUpdate zarządza wszystkimi zadaniami uaktualniania serwerów lub stacji roboczych. Oprogramowanie klienckie zainstalowane na każdej docelowej maszynie łączy się z serwerem dystrybucyjnym przez Internet i sprawdza, czy oprogramowanie reprezentowanej przez niego maszyny jest spójne z ostatnim wydaniem. Jeżeli oprogramowanie musi być zaktualizowane, PowerUpdate sprowadza je i instaluje automatycznie.

Program rozpakowuje pliki skompresowane i może pracować z InstallAnywhere (Zero G) lub Microsoft System Installer. Administrator sieci może używać programu do generowania raportów podających szczegóły o występujących błędach i wykonanych zadaniach.

Program pracuje na platformach Windows, Linux, Solaris, Macintosh OS X, HP-UX i AIX. Pakiet wolno stojący kosztuje od 15 000 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200