Uniwersalne systemy do zarządzania przedsiębiorstwem

AbaCo Holding

http://www.abaco.com.pl

Pacioli dla Windows

System dla firm jedno- i wielooddziałowych.

Moduły: Księgi Handlowe, Środki Trwałe, Kasa i Rozrachunki, Kadry i Płace, Magazyny i Sprzedaż, Produkcja, Planowanie Remontów, Książka Przychodów i Rozchodów

Technologia: C++; OS - Windows, NetWare, Unix; Baza - FairCom

ABK Soft, Gdynia

http://www.abksoft.com.pl

ZSZ GRANT

System dla zakładów przemysłowych i remontowych.

Moduły: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Gospodarka Materiałowa, Środki Trwałe, Kontroling, Analizy oraz moduły specjalne, np. Rozliczenie i Dystrybucja Energii

Technologia: Informix 4GL, Sybase PowerBuilder; OS - Windows, Unix, Linux; Baza - Informix, inne przez ODBC

Przykładowe ceny: 3-8 tys. zł za stanowisko

Alatus, Warszawa

http://www.alatus.com.pl

Alatus Orama

System greckiej firmy Quality & Reliability.

Moduły: Finanse, Handel, Środki Trwałe, Controlling, Produkcja, Usługi

Technologia: Oracle Developer 6i; OS - Windows, Unix i inne; Bazy - Oracle

Athenasoft, Warszawa

http://www.athenasoft.com.pl

Milenium 3.01

Zintegrowany system do zarządzania firmą rozbudowany o funkcje CRM.

Moduły: Sprzedaż, Magazyn, Księgowość, Klient, Umowy, Internet

Technologia: VisualStudio, C++, MFC; OS - Windows; Baza - MS Jet lub MS SQL

Przykładowe ceny: 1 licencja 750-1500 zł

BGF-elin, Bełchatów

http://www.bdfelin.com.pl

Zintegrowany System Zarządzania - BDF

Moduły: Księgowość, Finanse, Środki Trwałe, Kadry, Płace, Gospodarka Materiałowa, Koszty, Remonty, Produkcja, Sprzedaż, Zakup, Controlling, Ewidencje, Podatki, Decyzje

Technologie: Pascal i Delphi; OS - NetWare, Windows, Linux; Baza - Pervasive.SQL

Przykładowa cena: od 1,5 tys. do 20 tys. zł dla jednego użytkownika

BITAM, Łódź

http://www.bitam.com.pl

V2000

Moduły: Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Zakup, Zamówienia z obsługą łańcucha dostaw, Kontrola cen, marż i linii kredytowych, Należności, Zobowiązania, Kasa i Bank, Finanse i Księgowość, Płace, Edytor raportów, Obsługa drukarek, kas fiskalnych, kodów kreskowych, Internet, Produkcja, Analizy

Technologia: OS- Windows; Baza - MS SQL Server 7.0/2000


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200