Uniwersalne narzędzia

Informix Software starannie śledzi zawarte w CW informacje. Pragnę wyrazić swoje uznanie za umiejętność poruszania trudnej tematyki, związanej z bazami danych w profesjonalnych zastosowaniach, rzadko trafiającej na łamy innych wydawanych w Polsce czasopism.

Informix Software starannie śledzi zawarte w CW informacje. Pragnę wyrazić swoje uznanie za umiejętność poruszania trudnej tematyki, związanej z bazami danych w profesjonalnych zastosowaniach, rzadko trafiającej na łamy innych wydawanych w Polsce czasopism.

Niestety, w Computerworld nr 18 z dnia 5 maja w artykule pt. "Uniwersalne narzędzia" autor, opisując opublikowaną niedawno Informix Universal Tools Strategy , popełnił błąd, który został natychmiast zauważony przez naszych partnerów i użytkowników końcowych. Błąd zawiera się w stwierdzeniu, że "Informix Software wprowadza nową strategię, polegającą na stopniowym odchodzeniu od własnego oprogramowania NewEra..."

Informix Universal Tools Strategy powstała w wyniku postulatów środowiska informatycznego i sprowadza się do zapewnienia przez Informix Software większego wsparcia dla narzędzi oferowanych przez niezależnych producentów oprogramowania aplikacyjnego. Celem Informix Universal Tools Strategy jest więc poszerzenie gamy narzędzi umożliwiających przygotowanie aplikacji dla systemów zarządzania bazami danych Informix - a nie, jak podał Computerworld, zastąpienie oferowanych przez Informix Software zaawansowanych produktów, takich jak NewEra.

Informix-NewEra pozostaje nadal "statkiem flagowym" w bogatym zestawie własnych narzędzi oferowanych przez Informix Software. W planach Informixa przewidziano dalszą rozbudowę i udoskonalenie środowiska NewEra, a nawet skorelowanie z Informix-Universal Server.

<div align="right">dr inż. i

dyrektor generalny Informix Software sp. z o.o</div>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200