Uniwersalne narzędzia

Informix Software wprowadza nową strategię Universal Tools, polegającą na stopniowym odchodzeniu od własnego oprogramowania NewEra w kierunku bardziej znanych na rynku produktów, jak: Visual Basic, PowerBuilder, i narzędzi opartych na języku Java. Głównym powodem rezygnacji z dotychczasowej strategii była zmiana, jaka zaszła na rynku w ciągu ostatnich lat, kiedy to użytkownicy zaczęli odchodzić od narzędzi dedykowanych na rzecz narzędzi ogólnego przeznaczenia.

Informix Software wprowadza nową strategię Universal Tools, polegającą na stopniowym odchodzeniu od własnego oprogramowania NewEra w kierunku bardziej znanych na rynku produktów, jak: Visual Basic, PowerBuilder, i narzędzi opartych na języku Java. Głównym powodem rezygnacji z dotychczasowej strategii była zmiana, jaka zaszła na rynku w ciągu ostatnich lat, kiedy to użytkownicy zaczęli odchodzić od narzędzi dedykowanych na rzecz narzędzi ogólnego przeznaczenia.

Jak zapewniają przedstawiciele Informixa, oprogramowanie NewEra będzie nadal rozwijane, włączając w to wsparcie dla obiektowoürelacyjnej bazy danych Universal Server. Obecnie są już dostępne nowe narzędzia Informixa do automatycznego generowania kodu SQL oraz linki bazodanowe dla użytkowników tworzących aplikacje za pomocą innych narzędzi. Wkrótce też Informix będzie sprzedawał oparte na języku Java narzędzie Symanteca, o nazwie Visual Cafe Pro. Dotąd NewEra nie zdobyła dużej popularności ani w Polsce, ani na innych rynkach światowych, a tworzenie aplikacji do obsługi baz danych Informixa za pomocą narzędzi ogólnego przeznaczenia wymagało od programistów dogłębnej znajomości baz danych tego producenta.

Sprzedaż narzędzi Informixa w 1996 r. obniżyła się o 12% i to właśnie miało decydujący wpływ na stratę poniesioną przez firmę w I kwartale br. Podkreślając fakt, że Informix wyprzedza największego konkurenta Oracle w zakresie rozwoju obiektowoürelacyjnych baz danych, analitycy rynku zauważają jednak, że Universal Server jest obecnie dostępny zaledwie dla dwóch platform unixowych.


TOP 200