Unisys przejął producenta oprogramowania dla bankowości

Unisys przejął firmę TechHackers, prywatnego amerykańskiego producenta oprogramowania dla sektora finansowego. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

Unisys przejął firmę TechHackers, prywatnego amerykańskiego producenta oprogramowania dla sektora finansowego. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

TechHackers tworzy narzędzia i systemy przeznaczone do prowadzenia bezpiecznego handlu oraz operacji finansowych. Firma specjalizuje się w takich dziedzinach, jak ocena źródeł zysków, stałych dochodów, ubezpieczenia majątkowe i zarządzanie ryzykiem.

Przejęcie TechHackers umożliwi Unisysowi rozwijanie oferty rozwiązań przeznaczonych dla rynku finansowego, które mają pomagać klientom w efektywnej konkurencji zarówno w ramach działalności tradycyjnej, jak i elektronicznej.


TOP 200