Unisoft partnerem Panda Software

Spółka zawarła umowę partnerską z polskim oddziałem firmy Panda Software. Gdyński integrator, jako Panda Biznes Partner, zajmie się sprzedażą i wdrożeniami kompleksowego rozwiązania antywirusowego do zabezpieczenia sieci informatycznych - Panda Global Virus Insurance (PGVI).

Spółka zawarła umowę partnerską z polskim oddziałem firmy Panda Software. Gdyński integrator, jako Panda Biznes Partner, zajmie się sprzedażą i wdrożeniami kompleksowego rozwiązania antywirusowego do zabezpieczenia sieci informatycznych - Panda Global Virus Insurance (PGVI).

System ten umożliwia ochronę stacji roboczych, działających pod kontrolą serii systemów Windows (łącznie z 3.x), MS DOS i OS2 Warp oraz serwerów Windows NT/2000, NetWare. W skład PGVI wchodzą również narzędzia przeznaczone do zabezpieczania usług pracy grupowej (serwerów Microsoft Exchange, Lotus Domino/Notes), serwerów dostępowych (Microsoft Proxy Server) i systemów firewall, działających z wykorzystaniem technologii CVP (Content Vectoring Protocol). PGVI wyposażono w aplikacje administracyjną do centralnego zarządzania wszystkimi modułami pakietu.

Zobacz również:

Opłata licencyjna będzie zapewniać użytkownikom całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne, codzienne uaktualnianie bazy wirusów oraz usługę 24 SOS Virus. W jej ramach producent zobowiązuje się dostarczyć szczepionkę dla każdego nowego wirusa nadesłanego przez klienta do laboratorium firmy.

Panda Software zapowiada, że wkrótce przedstawi nowe produkty zabezpieczające serwery pocztowe i dostępowe, działające na platformie Linux.


TOP 200