Unijny VAT na "ściąganie"

Unia Europejska wprowadzi podatek VAT na produkty cyfrowe sprzedawane w Internecie, w tym oprogramowanie, muzykę i filmy w formie plików do pobrania.

Unia Europejska wprowadzi podatek VAT na produkty cyfrowe sprzedawane w Internecie, w tym muzykę, wszelkiego rodzaju oprogramowanie i filmy (w formie plików do pobrania). Podatki będą dotyczyć wszelkiej zawartości kupowanej spoza granic Unii.

Już obecnie VAT spotkał się z ostrą krytyką izb handlowych i rządu amerykańskiego, które twierdzą, iż posunięcie to dyskryminuje firmy z USA. Rzecznik prasowy Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Tara Bradshaw powiedziała The Washington Post, że wprowadzenie podatku komplikuje sytuację, co może wpłynąć negatywnie na cały handel elektroniczny. Kwestii spornych jest o wiele więcej. Jedną z nich jest chociażby lokalizacja konsumentów w Sieci.

Zobacz również:


TOP 200