Uniforum - klub użytkowników systemów otwartych

Santa Cruz Operations, Inc. (SCO) od początku lipca br. może pochwalić się posiadaniem swojego człowieka na stanowisku prezesa UniFormu - międzynarodowego stowarzyszenia profesjonalistów zajmujących się systemami otwartymi. Wyboru Tilsona, wiceprezesa SCO ds. usług, na szefa UniForum (kadencja trwa 1 rok) dokonało kolegium dyrektorów Uniforum spośród swoich członków. Tilson, będący już od trzech lat członkiem tego kolegium na stanowisku z-cy prezesa, a przedtem dyrektora finansowego, zastąpił dotychczasowego prezesa - Jamesa Bella z HP.

Santa Cruz Operations, Inc. (SCO) od początku lipca br. może pochwalić się posiadaniem swojego człowieka na stanowisku prezesa UniFormu - międzynarodowego stowarzyszenia profesjonalistów zajmujących się systemami otwartymi. Wyboru Tilsona, wiceprezesa SCO ds. usług, na szefa UniForum (kadencja trwa 1 rok) dokonało kolegium dyrektorów Uniforum spośród swoich członków. Tilson, będący już od trzech lat członkiem tego kolegium na stanowisku z-cy prezesa, a przedtem dyrektora finansowego, zastąpił dotychczasowego prezesa - Jamesa Bella z HP.

UniForum z siedzibą w Santa Cruz w Kalifornii jest niezależnym od producentów i nie nastawionym na zysk zrzeszeniem użytkowników, projektantów i producentów systemów otwartych. Od 1981 zrzeszenie stanowi forum promocji pomysłów i wymiany informacji nt. walorów systemów otwartych i związanego z nimi sprzętu, oprogramowania, aplikacji i standardów. UniForum ma 70 sponsorów (będących dużymi korporacjami) oraz - oprócz 7 tys. członków na całym świecie - może liczyć także na wsparcie licznych uzytkowników końcowych systemów otwartych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200