Unified Communications – przepis na migrację

Jednym z najważniejszych walorów CaaS jest znaczna elastyczność wyboru odpowiedniego schematu telekomunikacyjnego. Wyspecjalizowani usługodawcy udostępniają różne abonamenty i starają się dostosować ofertę do potrzeb konkretnego odbiorcy. Pojemność danego systemu można niemal dowolnie kształtować (w ramach granic określonych przez firmę zewnętrzną

Nie bez znaczenia jest również fakt, że wybierając usługę świadczoną już przez usługodawcę problem czasu wdrożenia (czasami są to miesiące) staje się pomijalny. Wykupienie usługi komunikacyjnej jest zdecydowanie szybsze nawet od najmniej skomplikowanego wdrożenia systemu UC. Brak istotnej ingerencji w sieć wewnętrzną wyklucza dłuższe przestoje, co z kolei pozytywnie wpływa na wydajność pracy. Niepotrzebne staje się również inwestowanie w drogi sprzęt.

Do wad rozwiązań typu CaaS należy zaliczyć problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa usług (chmura prywatna, hybrydowa, publiczna), ich dostępności (umowy Service Level Agreement). Model komunikacji w chmurze nie jest w obecnej fazie rozwoju przeznaczony do zastosowań w dużych korporacjach czy kluczowych segmentach rynku, takich jak finanse czy bankowość.

Jednym z przykładów wykorzystania UCaaS jest umowa, jaką Netia podpisała z Urzędem Miasta Opole. Dwuletnia umowa obejmuje dostarczanie usługi Netia Office Anywhere, czyli pełnego rozwiązania zintegrowanej komunikacji Unified Communications as a Service, integrującej w chmurze telefonię klasyczną, telefonię IP oraz rozwiązanie koncernu Microsoft – Lync 2013.

Warto podkreślić, że jest to jeden z pierwszych projektów tego typu, który będzie miał zastosowanie w sektorze publicznym. W kolejnych miesiącach rozwiązanie UCaaS będą testować zarówno urzędnicy, jak i interesanci.

Pakiet usług obejmuje zintegrowaną telefonię klasyczną, telefonię IP, obsługę faksów, komunikator Microsoft Lync 2013, konta pocztowe na bazie Exchange Serwer oraz dostęp do platformy SharePoint. Ujednolicona platforma daje również możliwość wspólnej pracy na dokumentach, prezentacji w trybie broadcast oraz przeprowadzenia wieloosobowej wideokonferencji w trybie HD, realizowanej z dowolnego komputera lub nowoczesnego urządzenia mobilnego.

Przyszłość Unified Communications

Perspektywy rynkowe systemów Unified Communications wyglądają bardzo optymistycznie. W najnowszym raporcie Transparency Market Research założono, że w 2018 roku wartość segmentu UC sięgnie 61,9 mld USD (jeszcze dwa lata temu wynosiła ona 22,8 mld dol.).

Analitycy podkreślają, że firmy wciąż szukają sposobów, aby obniżyć koszty połączeń, wzmocnić efektywność działań, podnieść produktywność pracowników i zwiększyć swój prestiż w oczach klientów. Rozwiązanie tych kwestii widzą właśnie w systemach ujednoliconej komunikacji.

Unified Communications – przepis na migrację

UCaaS – Unified Communications jako usługa w chmurze dedykowana małym i średnim firmom

Jednym z głównych czynników napędzających popyt na narzędzia UC będzie wzrost liczby pracowników mobilnych, którzy jednocześnie będą chcieli mieć stały dostęp do firmowych baz danych, sieci wewnętrznych i aplikacji pomagających realizować zamówienia.

Wielu pracowników już teraz jest mocno przywiązanych do swoich mobilnych terminali (smartfony, tablety) i wykorzystuje je w sieciach firmowych. Zjawisko to znane jako BYOD (Bring Your Own Device) wydaje się nie do zatrzymania, choć wciąż do rozwiązania pozostają kwestie bezpieczeństwa używania prywatnego sprzętu w firmie. W przyszłości systemy Unified Communications mają być lepiej przystosowane do pracy z urządzeniami prywatnymi (wydzielenie obszarów chronionych, zdalne kasowanie danych itp.).

Mimo opłacalności inwestowania w usługi UCaaS i CaaS, rozwiązania typowo sprzętowe, instalowane wewnątrz firm, nadal będą odgrywać ważną rolę w całym segmencie UC. Oczekuje się również, że już niedługo ujednolicona komunikacja doczeka się swoistego standardu, który niezależnie od inicjatywy producentów będzie wyznaczał granice tego, czym jest, a czym nie jest kompletny system Unified Communications.


TOP 200