Unified Communications – przepis na migrację

Aby znaleźć się w podsumowaniu Gartnera, producenci UC muszą udostępniać w swoich rozwiązaniach przynajmniej sześć usług: połączenia telefoniczne (tradycyjne i VoIP), możliwość zestawiania telekonferencji i wideokonferencji, komunikację za pomocą aplikacji Instant Messaging, rozbudowane funkcje prezentacji i obecności (identyfikacja pracownika, ulepszony kontakt z klientami), aplikacje pomagające utrzymywać dobre relacje z klientami oraz kompatybilność oprogramowania komunikacyjnego na każdym poziomie integracji.

Jak zauważają analitycy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, rynek UC dojrzał i można powiedzieć, że wszedł do głównego nurtu inwestycji dokonywanych przez firmy z niemal każdego sektora. Tradycyjnie już, kompletne zestawy UC zyskują odbiorców głównie w segmencie korporacyjnym, ale z każdym miesiącem zwiększa się zainteresowanie elementami ujednoliconej komunikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ci ostatni mogą również skorzystać ze stale rosnącej liczby usług Unified Communications świadczonych w modelu cloud computing (rozproszone przetwarzanie w chmurze obliczeniowej). Klienci wykupują konkretne usługi komunikacyjne od zewnętrznych dostawców, nie martwiąc się o infrastrukturę, sprzęt, aplikacje. Ze względów bezpieczeństwa i zachowania koniecznej dostępności oferty UC realizowane poprzez chmurę obliczeniową są dedykowane firmom, które nie muszą spełniać określonych norm legislacyjnych bądź biznesowych (nie nadają się do banków, szpitali, instytucji rządowych).

Eksperci podkreślają, że w następnych latach rozwój systemów Unified Communications będzie dotyczył głównie ułatwienia korzystania z różnych funkcjonalności tych narzędzi. Obecnie zdarza się, że pracownicy nie są dostatecznie wyszkoleni i po prostu nie wiedzą, jak w pełni użytkować dany system. Podobny proces ma się rozwijać w kwestii budowania pozytywnych relacji z klientami (łatwość i szybkość uzyskania informacji biznesowej jest kluczowa dla klientów). Zmiany będą także następować w dziedzinie szeroko pojętej mobilności, głównie dzięki rozwojowi szybkich, komórkowych sieci szerokopasmowych HSPA+ i LTE.

Nacisk będzie ponadto położony na zapewnienie interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi elementami systemów UC. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm wielooddziałowych, które mogą korzystać z narzędzi pochodzących od różnych producentów.

W sektorze MŚP (Małe i Średni Przedsiębiorstwa) popularność będą zdobywać rozwiązania komunikacyjne świadczone w modelu chmurowym, jako usługa (CaaS – Communications as a Service).

Zalety Unified Communications

Zintegrowana, ujednolicona komunikacja jest często określana firmową komunikacją XXI wieku. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką dokonuje się obecnie postęp technologiczny, fraza ta traci nieco na wartości. Nie zmienia to faktu, że systemy Unified Communications niosą ze sobą wiele udogodnień i zalet, które bezpośrednio przekładają się na realizację codziennych procesów biznesowych.

Unified Communications – przepis na migrację

Najwięksi dostawcy rozwiązań Unified Communications

Do najważniejszych walorów UC należy zaliczyć bogatą funkcjonalność. Powszechna dostępność wydajnych łączy internetowych (kablowych i bezprzewodowych) pomaga wykorzystać wieloosobowe wideokonferencje, jako jedną z form nowocześnie uprawianego biznesu. W niektórych przypadkach taka komunikacja potrafi znacznie skrócić czas potrzebny do ukończenia danego projektu (praca grupowa) lub podjęcia ostatecznej decyzji handlowej. Podobnie jest w przypadku telekonferencji, kolejnej przydatnej funkcjonalności systemów Unified Communications.

Pracownicy uzyskują także dostęp do centralnej bazy danych o klientach, osobach odpowiedzialnych za poszczególne działy w firmie. Mogą się z nimi łączyć za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi (komunikatory, aplikacje Instant Messaging). Dodatkowo znika problem nieobecności pracownika przy biurku. Odpowiednie moduły pozwalają uzyskać połączenie z pracownikiem będącym w terenie (wykorzystując jeden numer telefonu).

Odpowiednio skonfigurowany system UC oznacza również oszczędności kosztów eksploatacyjnych. Telefonia VoIP może być używana do połączeń wewnętrznych, zewnętrznych, międzynarodowych, komórkowych. W zależności od oferty danego operatora, oszczędności mogą sięgać kilkudziesięciu procent rocznie. Niższe nakłady finansowe będą także efektem korzystania z wideokonferencji (brak konieczności odbywania drogich i często nieefektywnych podróży służbowych).

Integracja Unified Communicatios z systemami działającymi już w firmie (szczególnie tymi specjalistycznymi, jak ERP, CRP) może znacznie poprawić produktywność pracowników i zadowolenie z wykonywanych obowiązków. Z pełnej integracji skorzystają również pracownicy zdalni, którzy odciążą zasoby firmy (koszty biurka, komputerów itp.) pozostając jednocześnie w ciągłym kontakcie z przełożonymi i siecią wewnętrzną.


TOP 200