Unified Communications - komunikacja coraz atrakcyjniejsza

Głównymi czynnikami prowadzącymi do wzrostu popytu na systemy UC są kwestie finansowe (perspektywa znacznych oszczędności po przejściu na IP) oraz rozwój usług abonamentowych typu CaaS (Communications-as-a-Service).

Komunikacja na miarę potrzeb i możliwości

Z najnowszego sondażu "InformationWeek" (2012 Unified Communications Survey) wynika, że profesjonaliści IT nie tylko dostrzegają rolę rozwiązań ujednoliconej komunikacji we współczesnej firmie, ale stają się głównymi decydentami przesądzającymi o powodzeniu inwestycji. Na tym polu ustępują im nawet dyrektorzy działów informatycznych (CIO) i pozostała kadra kierownicza, niezwiązana bezpośrednio z nowymi technologiami. Złożoność systemów Unified Communications powoduje, że opinia specjalistów IT ma często kluczowe znaczenie w procesie modernizacji wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Badania "InformationWeek" zostały przeprowadzone na grupie ponad 300 profesjonalistów IT (Ameryka Północna), z których większość (71%) pracowała w dużych firmach (>500 pracowników). Wyniki ankiet wskazują, że w stosunkowo niewielu organizacjach wdrożono całościowe, najbardziej rozbudowane systemy UC. Zdecydowanie częściej inwestuje się w rozwiązania cząstkowe, dostosowane do potrzeb konkretnej firmy. Warty odnotowania jest jednak fakt, że aż 67% badanych przyznało, że w ich firmach planowane są inwestycje w systemy, lub projekty znajdują się już w trakcie wdrożeń.

Unified Communications - komunikacja coraz atrakcyjniejsza

Rozwój form komunikacji biznesowej

Nowe możliwości komunikacji nie dla wszystkich są tak intuicyjne, jak starsze systemy. Aż 39% respondentów badania "InformationWeek" przyznało, że pracownicy niższego szczebla, którzy są jednocześnie końcowymi odbiorcami rozwiązań UC, nie są odpowiednio przeszkoleni do ich optymalnego wykorzystania. Między innymi z tego powodu, dla 91% zatrudnionych podstawową formą komunikacji wciąż pozostaje poczta elektroniczna. Ten sposób wymiany informacji preferowany jest zarówno w kontaktach wewnątrzfirmowych, jak i relacjach z klientami.

Co czwarty specjalista IT obawia się, czy firmowe łącze WAN będzie w stanie zapewnić odpowiednią jakość połączeń (Quality of Service) podczas eksploatacji systemów UC. Ponad połowa (51%) ankietowanych przyznaje ponadto, że woli wdrażać rozwiązania UC pochodzące od jednego dostawcy - tak, aby uniknąć ewentualnych problemów z kompatybilnością systemów.

Z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że wraz z rozwojem technologicznym regionu EMEA, dostawcy i klienci będą borykać się z podobnymi problemami, jak ma to miejsce w przypadku wdrożeń systemów UC w amerykańskich korporacjach. Według opinii specjalistów IDC, w 2015 r. w regionie EMEA segment rozwiązań Unified Communications będzie wart 16,6 mld USD.

W styczniu 2012 r. specjaliści z Siemens Enterprise Communications przeprowadzili badania dotyczące stanu wdrożeń telefonii VoIP i systemów Unified Communications w światowych korporacjach. Wśród tysiąca respondentów znajdowali się pracownicy IT z obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu i regionu Azji-Pacyfiku. W kluczowym wniosku z sondażu stwierdzono, że inwestycje w telekomunikację opartą na IP przynoszą wymierne oszczędności - nawet do 43% rocznie. Warto odnotować, że większość firm wciąż decyduje się na stosowanie rozwiązań mieszanych, wykorzystujących zarówno starsze systemy PBX, jak i nowsze oparte całkowicie na IP.

Badania Siemens Enterprise Communications potwierdziły również, że jednym z poważniejszych wyzwań stojących przed działami IT jest konieczność organizowania regularnych szkoleń dla pracowników, co pozwoliłoby im w pełni wykorzystywać zalety UC. Na problem ten zwróciło uwagę 78% badanych.

Mimo stojących przed wdrażającymi UC wyzwań, popyt na systemy przekształcające firmową komunikację w zaawansowaną, ujednoliconą komunikację będzie rosnąć. Głównym motywem tych przemian będzie aspekt ekonomiczny. Obniżenie kosztów obsługi i eksploatacji przyszłej komunikacji firmowej to obietnica dawana klientom przez wszystkich producentów rozwiązań UC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200