Unia sfinansuje cloud storage

Obecnie IBM prowadzi badania w projekcie VISION Cloud nad kontrolą dostępu do informacji oraz mobilnością i migracją danych.

15,7 mln euro

przeznaczy Unia Europejska na projekt badawczy, który ma doprowadzić do opracowania nowych rozwiązań w zakresie przetwarzania danych w modelu cloud.

Prace badawczo-rozwojowe mają koncentrować się na kwestii zbudowania podstaw technologicznych dla zwirtualizowanych środowisk składowania danych stworzonych pod kątem przyszłych potrzeb użytkowników Internetu. Projekt VISION Cloud będzie realizowany pod przewodnictwem zespołu badawczego z izraelskiego oddziału IBM. W realizację projektu zaangażowanych będzie również 15 innych podmiotów. W gronie tym znajdą się m.in. producenci sprzętu, oprogramowania biznesowego oraz dostawcy usług informatycznych i telekomunikacyjnych. W prace badawczo-naukowe zaangażowane będą m.in. takie firmy jak: SAP, Siemens i Orange oraz instytucje naukowe z Grecji, Szwecji i Włoch.

Według przedstawicieli IBM, jedną z najważniejszych kwestii, które powinny zostać rozwiązane w ramach planowanych prac badawczych, będzie opracowanie rozwiązania pozwalającego na przypisywanie metadanych do konkretnych obiektów przechowywanych w . Takie rozwiązanie ma pozwolić przede wszystkim na istotne usprawnienie procesów przeszukiwania danych gromadzonych przez dostawców usług . "Potrzeby użytkowników wykraczają poza typowe usługi przechowywania bitów danych. Aby sprostać pojawiającym się oczekiwaniom, potrzebna jest koncentracja na przechowywanych informacjach. Sposób, w jaki zestawy bitów są gromadzone powinien być znaczący i powiązany z metadanymi" - mówi Hillel Kolodner, kierujący projektem VISION Cloud.

Zakres prac naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmuje także rozwój ustandaryzowanych funkcjonalności systemów składowania danych związanych m.in. z kontrolą dostępu do informacji oraz migracją danych pomiędzy różnymi dostawcami. Z praktycznego punktu widzenia wyniki badań realizowanych w ramach projektu VISION Cloud mają pozwolić m.in. na uproszczenie procesu zmiany dostawcy usług składowania danych oraz podniesienie efektywności kosztowej takich usług i poziomu bezpieczeństwa informacji przechowywanych w modelu cloud computing.

Prace badawcze mają również zmierzać ku utworzeniu środowiska składowania danych zoptymalizowanego pod kątem przechowywania i szybkiego przetwarzania konkretnych rodzajów treści. Dodatkowo badania mają pozwolić m.in. na rozwinięcie koncepcji przetwarzania danych w obrębie systemów składowania danych.

Zapraszamy do serwisu Computerworld poświęconego cloud computing: go.computerworld.pl/4454f.


TOP 200