Unia przesłuchuje Oracle

Podczas zamkniętego przesłuchania przed Komisją Europejską przedstawiciele Oracle starają się wykazać, że planowane przejęcie PeopleSoft nie stanowi zagrożenia dla równowagi europejskiego rynku oprogramowania ERP.

Podczas zamkniętego przesłuchania przed Komisją Europejską przedstawiciele Oracle starają się wykazać, że planowane przejęcie PeopleSoft nie stanowi zagrożenia dla równowagi europejskiego rynku oprogramowania ERP.

Komisja jest przeciwnego zdania i chce zablokować fuzję. Komisja ogłosi decyzję 11 maja, tymczasem przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości przesłuchania w tej samej sprawie mają się zacząć w czerwcu br.


TOP 200