Unia polskiej wsi

Kontrola Ministerstwa Rolnictwa w ARiMR wykazała opóźnienia we wdrożeniu IACS.

Kontrola Ministerstwa Rolnictwa w ARiMR wykazała opóźnienia we wdrożeniu IACS.

Na polecenie ministra rolnictwa pracownicy tego resortu dokonali kontroli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodziło o sprawdzenie stanu prac nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli w Rolnictwie (IACS), który ma rozliczać unijne dopłaty dla polskich rolników. "Inwestowanie w cudzą własność, brak prawnych zabezpieczeń interesów agencji, opóźnienia we wprowadzaniu systemu IACS" - zarzucają Aleksandrowi Bentkowskiemu, byłemu prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kontrolerzy z Ministerstwa Rolnictwa (podaje Gazeta Wyborcza).

Kontrola za kontrolą

W ubiegłym tygodniu zakończyła się także kontrola w ARiMR, m.in. prac nad budową systemu IACS, przeprowadzona przez urzędników Komisji Europejskiej. Nie są jeszcze znane jej wyniki. Unia kilkakrotnie zarzucała już stronie polskiej błędy we wprowadzaniu tego systemu. Rok temu kontrolę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła Najwyższa Izba Kontroli. Jej zdaniem agencja nie była przygotowana organizacyjnie i logistycznie do realizacji projektów pilotażowych ani do prowadzenia prac nad systemem IACS. Zabrakło również nadzoru ze strony Ministerstwa Rolnictwa.

Być może przedstawiciele tego resortu wzięli uwagi NIK do serca. Kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa objęła okres od stycznia 2002 r. do marca 2003 r. W tym czasie prezesami ARiMR byli Andrzej Śmietanko (do lutego 2002 r.) i Aleksander Bentkowski (do marca 2003 r.). Obecnie jest nim Jerzy Miller.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, raport resortu rolnictwa skupia się na odpowiedzi na pytanie, jak agencja "wyszła" na tym, że Aleksander Bentkowski, były prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmienił umowę z firmą HP Polska. Miała ona na zlecenie ARiMR przygotować system IACS (pisaliśmy o tym w Computerworld 12/2002). Zmian w umowie dokonano w lutym 2002 r. W części informatycznej (której koszt oszacowano na ok. 172 mln zł) HP Polska miał opracować koncepcję IACS, określić szczegółowy projekt procesów i procedur związanych z działaniem systemu, a także stworzyć projekt aplikacji docelowej, który zostałby sprawdzony w pilotażu. Firma ta miała również podjąć się obsługi IACS na zasadzie outsourcingu. W części nieinformatycznej (ok. 89 mln zł) polski oddział HP miał przeprowadzić rekrutację i szkolenia pracowników i rolników, a także kupić 382 samochody osobowe na potrzeby biur IACS.

Jak Zabłocki na mydle

Aleksander Bentkowski - tuż po objęciu kierownictwa ARiMR - uznał, że umowa jest niekorzystna dla agencji, i wynegocjował zmiany w kontrakcie. Zdaniem kontrolerów resortu rolnictwa o minimum 275 mln zł wzrosły koszty budowy systemu IACS z powodu renegocjacji umowy z Hewlett-Packard Polska. Mimo wyższych kosztów nie ma gwarancji, że będzie on gotowy na czas. Tymczasem Aleksander Bentkowski przekonywał w 2002 r., że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaoszczędzi ok. 140 mln zł.

HP zrezygnował z części nieinformatycznej i umowy na utrzymanie systemu (ponad 400 mln zł). Kontrolerzy Ministerstwa Rolnictwa stwierdzają, że "na tej zamianie agencja straciła, bo koszty części nieinformatycznej są znacznie wyższe, niż zakładał to HP Polska". Krytycznie oceniają oni także wydatki na wynajęcie i adaptację ponad 300 lokali na biura powiatowe. Zdecydowana większość została wynajęta bez przetargów. Budzi to podejrzenia o korupcję, zwłaszcza że ARiMR wydała na ich remonty i wyposażenie ponad 111 mln zł.

Kontrolerzy zarzucają też Aleksandrowi Bentkowskiemu, że zmiana umowy z HP Polska doprowadzi do opóźnienia we wdrażaniu systemu IACS. "ARiMR nie była organizacyjnie przygotowana do prowadzenia tego typu prac. Z pozycji klienta nadzorującego należyte wykonanie zamówionego produktu stała się rzeczywistym współwykonawcą prac, do prowadzenia których nie miała niezbędnych środków i doświadczenia" - stwierdzają kontrolerzy w cytowanym przez Gazetę Wyborczą raporcie.

Według autorów raportu nie ma mowy, aby System Identyfikacji Działek Rolnych LPIS, niezbędny do rozdzielania dopłat bezpośrednich, był gotowy na czas. Właściwe rozpoczęcie rejestracji gospodarstw rolnych rozpocznie się dopiero na początku przyszłego roku, będzie więc opóźnione o rok. Dopiero w lutym br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzyła Techmexowi opracowanie ortofotomapy cyfrowej będącej podstawą LPIS (pisaliśmy o tym w Computerworld 7/2003).

Historia budowy systemu IACS

1997 r.

Początek prac nad opracowaniem założeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) i ustawą wprowadzającą IACS w Polsce

Kwiecień 2001 r.

Sejm nie uchwalił jeszcze odpowiednich ustaw, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozstrzygnęła przetarg na IACS. Zwycięzcą został Hewlett-Packard Polska

Listopad 2001 r.

Unia Europejska dopatruje się nieprawidłowości w przetargu na Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Grudzień 2001 r.

Komisja Europejska zawiesiła 18 mln euro dotacji z programu PHARE, przyznanej na wsparcie stworzenia systemu IACS. Wiele wskazuje na to, że Komisji nie podoba się wykorzystanie tych środków na zakup usług i rozwiązań od firmy spoza Unii

Luty 2002 r.

Hewlett-Packard przyjmuje propozycję ARiMR, dotyczącą zmian w umowie na wdrożenie systemu IACS

Luty 2003 r.

ARiMR powierzyła Techmexowi opracowanie ortofotomapy cyfrowej będącej podstawą Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS. Wartość kontraktu wynosi 12 mln zł

Źródło: Informacje własne

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200