Unia Europejska zamierza znieść bariery dotyczące sprzedaży usług online

Komisja Europejska ma zbadać największe bariery stojące na drodze do rozwoju ponadgranicznych usług.

Szybki rozwój międzynarodowego handlu usługami, do którego w głównej mierze przyczynił się Internet, spowodował, że Komisja Europejska zamierza znieść biurokratyczne przeszkody stojące na drodze do rozwoju tego rynku. Głównie chodzi o usługi transportowe, księgowe, marketingowe i tzw. obsługi posprzedażnej.

Komisja ujawniła strategię, która "do 2002 r. ma usunąć wszelkie bariery mogące stanąć na drodze do rozwoju i upowszechnienia we wszystkich krajach Unii, modelu działania odnoszącego już sukcesy w jednym z państw członkowskich".

"Rozpowszechnienie Internetu i innych aspektów Społeczeństwa Informacyjnego zaowocowało nową dynamiką w usługach, które oferują teraz niższe koszty przesyłania i odbierania informacji oraz szybko są stosowane bez względu na granice państw. W związku z tym znacznie zwiększył się popyt i podaż na ponadgraniczne usługi na naszym wewnętrznym rynku" - można przeczytać w oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele Komisji podkreślili, że nie chodzi tylko o usługi oferowane przez Internet, ale także o działalność międzynarodową (w ramach Unii) zainicjowaną online, a później wykonywaną już tradycyjnie.

Jeden z komisarzy Unii zauważył, że gdyby kraje piętnastki zatrudniły procentowo taką samą liczbę osób, jaka jest zatrudniona w sektorze usługowym w USA, mogłoby to stworzyć aż 36 mln nowych miejsc pracy.

Tymczasem ponad 47% firm z Unii świadczy usługi poza swoim krajem macierzystym, co daje im ok. 10% ich obrotów z handlu zagranicznego - wynika z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską.

Nowa strategia Komisji składa się z dwóch części. Jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzone badanie, obejmujące kilka tysięcy przedsiębiorstw z krajów Unii, które ma wykazać, jakie są największe bariery w świadczeniu ponadgranicznych usług. W roku 2002 ma zostać przedstawiona "kompletna i wyczerpująca" lista tych barier przedstawicielom krajów członkowskich, z prośbą o ich usunięcie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200