Unia Europejska zalegalizuje podpis cyfrowy

Ministrowie telekomunikacji państw będących członkami Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdzili ustawodawstwo niezbędne do uznania podpisów cyfrowych na równi z podpisami odręcznymi. Wstępna akceptacja związanych z tym przepisów miała miejsce w kwietniu tego roku.

Ministrowie telekomunikacji państw będących członkami Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdzili ustawodawstwo niezbędne do uznania podpisów cyfrowych na równi z podpisami odręcznymi. Wstępna akceptacja związanych z tym przepisów miała miejsce w kwietniu tego roku.

Dyrektywa Unii Europejskiej, która zostanie wprowadzona w życie przez państwa członkowskie w ciągu 18. miesięcy, zdaniem wielu ekspertów, umożliwi szybszy rozwój handlu elektronicznego w Europie.

Decyzja ta odzwierciedla też rosnące znaczenie handlu elektronicznego w gospodarce Unii oraz potrzebę zapewnienia, że zróżnicowanie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach nie będzie przeszkodą w zawieraniu międzynarodowych transakcji elektronicznych.

Dyrektywa określa podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności dla operatorów usług internetowych, którzy będą odpowiedzialni za prawdziwość certyfikatów cyfrowych. UE nie sugeruje żadnej konkretnej technologii, chociaż kodowanie za pomocą klucza publicznego jest najczęściej stosowaną technologią do tworzenia podpisów cyfrowych.


TOP 200