Unia Europejska wszczęła postępowanie przeciwko komisarzowi ds. przemysłu i telekomunikacji

Członkowie Unii Europejskiej rozpoczęli w piątek postępowanie prawne przeciwko Martinowi Bangemannowi, byłemu komisarzowi ds. przemysłu i telekomunikacji, mające na celu pozbawienie go praw do państwowej emerytury. M. Bangemann został na początku lipca br. zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków w związku z zamiarem podjęcia pracy w dyrekcji Telefonica de Espana, największego hiszpańskiego operatora telekomunikacyjnego. Jest to pierwszy przypadek postawienia przed sądem komisarza Unii Europejskiej.

Członkowie Unii Europejskiej rozpoczęli w piątek postępowanie prawne przeciwko Martinowi Bangemannowi, byłemu komisarzowi ds. przemysłu i telekomunikacji, mające na celu pozbawienie go praw do państwowej emerytury. M. Bangemann został na początku lipca br. zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków w związku z zamiarem podjęcia pracy w dyrekcji Telefonica de Espana, największego hiszpańskiego operatora telekomunikacyjnego. Jest to pierwszy przypadek postawienia przed sądem komisarza Unii Europejskiej.

Jeśli przedstawiciele 15. państw członkowskich Unii wygrają sprawę, M. Bangemann zostanie pozbawiony emerytury w wysokości 7 580 USD, którą miał otrzymywać co miesiąc poczynając od listopada br., kiedy to skończy 65 lat.

Członkowie komisji nie zgadzają się z jego zdaniem, że praca w zarządzie hiszpańskiej firmy telekomunikacyjnej nie będzie kolidowała z funkcją komisarza Unii ds. przemysłu i telekomunikacji. Powołują się przy tym na art. 213 Traktatu Unii Europejskiej, który wymaga od komisarzy aby, zarówno podczas swojej kadencji, jak i po jej zakończeniu, respektowali zobowiązania dotyczące zachowania tajemnicy i zakazu czerpania dodatkowych korzyści wynikających z pełnienia swojej funkcji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200