Unia Europejska przygotuje wytyczne dotyczące wdrażania usług cloud

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślali konieczność wprowadzenia formalnych zasad wdrażania rozwiązań w modelu cloud m.in. w zakresie ochrony danych i zgodności z prawem.

Komisja Europejska chce angażować się m.in. w tworzenie ram prawnych sprzyjających wdrażaniu usług oferowanych w formie usługi oraz ekonomicznych podstaw do rozwoju technologii związanych z bezpieczeństwem tego rodzaju usług. Plany zakładają również zaangażowanie UE w proces standaryzacji interfejsów i formatów danych pod kątem lepszej integracji rozwiązań z zakresu cloud computing. Wspierane mają być też pilotażowe wdrożenia m.in. w sektorze administracji publicznej. Wiosną odbywać mają się konsultacje w tej sprawie m.in. z dostawcami i użytkownikami rozwiązań w modelu cloud.

Neelie Kroes, unijna komisarz ds. agendy cyfrowej uważa, że Komisja Europejska powinna wspierać procesy związane z popularyzacją rozwiązań dostarczanych w modelu cloud, dbając przy tym, aby były one realizowane w zgodzie z dotychczasowymi osiągnięciami UE w zakresie integracji prawa i budowania jednolitego rynku. Według niej na popularyzację modelu cloud computing wpływać będą przede wszystkim oczekiwane korzyści finansowe. Mniejsze koszty obsługi środowisk IT mają natomiast pozytywnie wpływać na rozwój unijnej gospodarki. Unia Europejska chce wprowadzić szereg rozwiązań formalnych ułatwiających wdrożenie oprogramowania w modelu cloud m.in. w jednostkach administracji publicznej.

Zobacz również:

  • Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne ws. metawersum
  • Sektor energetyczny zwiększy wydatki na chmurę

O konieczności ujednolicenia unijnego prawa pod kątem w listopadzie ubiegłego roku mówił m.in. Steve Ballmer, dyrektor generalny firmy Microsoft. Według niego w Europie brakuje m.in. prawa szczegółowo określającego odpowiedzialność dostawców oprogramowania w formie usługi oraz określającego jednolite przepisy w zakresie ochrony prywatności i przechowywania poufnych danych.

Czytaj też:

Chmura obliczeniowa - deszcz pieniędzy w strefie euro

Cloud computing zmieni technologie bazodanowe

CIO spojrzenie na cloud computing

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200