Unia Europejska planuje zmienić system naliczania podatków od transakcji internetowych

Dobra wirtualne eksportowane z państw Unii nie byłyby opodatkowane.

W ciągu trzech miesięcy Komisja Europejska przedstawi propozycję zmian w unijnym systemie podatkowym, który ma być dostosowany do wymogów handlu elektronicznego.

"Zaproponujemy, aby pobierać podatek od dóbr wirtualnych importowanych do Unii Europejskiej, a z kolei stawka na ich eksport wynosiła zero" - powiedział jeden z przedstawicieli komisji, proszący o anonimowość. Komisja mianem dóbr wirtualnych określa wszystkie te, które można pobrać z Internetu, gdzie nie jest potrzebne fizyczne dostarczanie produktu.

Propozycja Komisji nie będzie jednak odnosiła się do produktów sprzedawanych przez Internet, wymagających ich dostawy, takich jak książki, płyty czy komputery.

Gdy propozycja zmian w podatkach zostanie zaakceptowana przez Radę Unii i Parlament Europejski, prawo Unii Europejskiej będzie zgodne z poczynionymi w Ottawie w 1998 r. ustaleniami porozumienia państw Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do której należą Stany Zjednoczone oraz większość państw Europy, w tym także Polska.

"Stany Zjednoczone również zamierzają zmienić swój system podatkowy z tych samych powodów" - dodał przedstawiciel Komisji.

W ubiegłym tygodniu czołowe amerykańskie przedsiębiorstwa zwróciły się do Komisji Europejskiej o jak najszybszą zmianę obowiązującego w Unii Europejskiej systemu podatkowego. Jako powód swojego wystąpienia podały, że obecny system podatkowy Unii działa na szkodę europejskich przedsiębiorstw uczestniczących w światowym handlu elektronicznym.

***

Amerykańskie przedsiębiorstwa wzywają Unię Europejską do zmiany polityki podatkowej

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200