Unia Europejska i USA przedłużają negocjacje dotyczące ochrony prywatności

Unia Europejska (UE) i rząd Stanów Zjednoczonych ustaliły marzec przyszłego roku jako ostateczny termin zawarcia porozumienia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Unia Europejska (UE) i rząd Stanów Zjednoczonych ustaliły marzec przyszłego roku jako ostateczny termin zawarcia porozumienia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Obie strony, jak dotąd, nie porozumiały się co do ustalenia jednolitych praw. określających sposób rozstrzygnięcia sporu, gdy dojdzie do naruszenia prywatności konsumenta. Amerykanie skłaniają się ku rozwiązaniu, które wypracuje branża. Przedstawiciele Unii natomiast woleliby, aby została uchwalona odpowiednia ustawa. Brak porozumienia w tej kwestii może jeszcze bardziej opóźnić stworzenie porozumienia.

Problemy pojawiły się również w związku z nowymi amerykańskimi uregulowaniami dotyczącymi usług finansowych, które uwzględniają kwestie przetwarzania danych dotyczących prywatności. Amerykanie chcieliby, aby Unia Europejska przyjęła te regulacje jako odpowiednik standardów Unii. Jednak dla przedstawicieli UE nie są one satysfakcjonujące.

Przedstawiciele obu stron poszukują rozwiązania tego problemu od czasu, gdy Unia Europejska wprowadziła w październiku 1998 r. dyrektywę dotyczącą przesyłania danych osobowych. Zniosła ona narodowe bariery w transmisji danych pomiędzy 15. krajami członkowskimi, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Dyrektywa określa ponadto, że przesyłanie danych poza kraje Unii możliwe jest tylko do państw posiadających odpowiednie standardy zabezpieczeń.