Unia Europejska chce ograniczyć ilość elektronicznego złomu

Opracowano projekt ustawy nakładającej na producentów obowiązek utylizacji i powtórnego przetwarzania zużytych urządzeń elektronicznych. Projekt będzie niedługo poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Nowe regulacje prawne zaczną jednak obowiązywać dopiero za kilka lat.

Ministerstwa środowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej opracowały wstępny projekt ustawy nakładającej na producentów obowiązek utylizacji zużytych urządzeń elektronicznych. Prawo regulujące jednocześnie stosowanie szkodliwych dla środowiska materiałów w procesie produkcji komputerów, telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego, będzie teraz poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Projekt ustawy opracowywano przez kilka lat. Według Komisji Europejskiej, w 1998 r. na wysypiska śmieci trafiło 6 mln ton niepotrzebnych już urządzeń elektronicznych. Ponad 16 kg elektronicznych odpadów przypada więc na mieszkańca Unii, a wartość ta z każdym rokiem wzrasta o 3, 5%. Twórcy ustawy zakładają, że dzięki jej wprowadzeniu powtórnie będzie przetwarzanych co najmniej 4 kg elektronicznego złomu przypadającego na jednego mieszkańca Unii Europejskiej.

Zobacz również:

  • Wyższy poziom ochrony danych przekłada się na przychody
  • Google Meet stawia na większe możliwości streamingu

Na przygotowanie się do nowych uregulowań prawnych producenci elektroniki będą mieli wystarczającą ilość czasu. Ustawa zacznie obowiązywać nie wcześniej niż w 2004 r. Zdaniem niektórych obserwatorów, nastąpi to dopiero w 2008 r.

***

Komputery z odzysku

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200