UniCenter dla Windows NT

Dwaj najwięksi na świecie twórcy oprogramowania - Microsoft Corp. i Computer Associates International Inc. (CA) zamierzają wkrótce wprowadzić na rynek pakiet do zarządzania systemami sieciowymi UniCenter dla Windows NT.

Dwaj najwięksi na świecie twórcy oprogramowania - Microsoft Corp. i Computer Associates International Inc. (CA) zamierzają wkrótce wprowadzić na rynek pakiet do zarządzania systemami sieciowymi UniCenter dla Windows NT.

CA-UniCenter jest pakietem zarządzającym, uruchamianym do tej pory na komputerach typu mainframe, minikomputerach czy stacjach roboczych. W jego skład wchodzą narzędzia, przy użyciu których można z jednego, centralnego miejsca sterować pracą uruchamianych programów, wyszukując przyczyny błędów czy usterek w trakcie ich pracy oraz pozwalając na ustalanie różnych właściwości użytkowych sprzętu. Narzędzia tego typu od wielu lat są oferowane dla mainframe'ów przez CA. CA zamierza dołączyć pakiet UniCenter również do wielu innych 32-bitowych platform systemowych jak OS/2, czy wiele odmian Unix. Między innymi UniCenter ma być dołączone do urządzeń HP 9000 Series oraz do systemu NetWare 4.0.

Aby ułatwić firmie CA dołączenie pakietu UniCenter do Windows NT Microsoft zapewnił jej korzystanie z nietypowych interfejsów oraz z kodu źródłowego NT. Niezależnie od tego Microsoft zamierza jeszcze w tym roku zaprezentować opracowany przez siebie pakiet "Hermes" do zarządzania systemami sieciowymi. Będzie on oferował sterowanie konfiguracją systemu, kierowanie pracą sprzętu i oprogramowania oraz dystrybucją software'u w sieci. Obie firmy chcą, aby dane zbierane przez system Hermes były odczytywane również przez CA-UniCenter.

Pakiet CA-UniCenter dla Windows NT będzie oferował jedynie pewną część funkcji, jakie są zawarte w jego wersji dla Unix. Wersja dla NT będzie dotyczyła zarządzania rozdziałem pracy w systemie (work load management), zapisem danych w pamięci masowej (storage management), będzie kontrolowała współpracę z drukarkami systemu (print management), rozpoznawała przyczyny niewłaściwej pracy (problem management) i kontrolowała zabezpieczenie danych (security control).

Początkowo wersja UniCenter dla Windows NT nie będzie miała możliwości monitorowania pracy systemu sieciowego oraz raportowania rozdziału zasobów i własności użytkowych sprzętu. W miarę jak Windows NT będą dostępne dla silniejszych serwerów (np. wyposażonych w procesor Alpha firmy DEC) możliwości te będą udostępniane użytkownikom UniCenter.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200