Umowa ramowa URM - Apple

Umowę ramową między Urzędem Rady Ministrów RP a Apple Computer IMC Poland - SAD Sp. z o.o. podpisano w początku czerwca Jest to kolejna, piętnasta umowa generalna, którą URM zawarł z krajowymi firmami informatycznymi lub też krajowymi przedstawicielstwami znanych zagranicznych firm komputerowych. Podpisywanym od dwóch lat umowom m.in. towarzyszy określenie istotnych upustów cenowych, które dotyczą przyszłych zakupów rządowych. Wykaz umów jest rodzajem utworzonej przez Biuro ds. Informatyki URM listy przedsiębiorstw zalecanych dla komputeryzacji jednostek administracji rządowej.

Umowę ramową między Urzędem Rady Ministrów RP a Apple Computer IMC Poland - SAD Sp. z o.o. podpisano w początku czerwca Jest to kolejna, piętnasta umowa generalna, którą URM zawarł z krajowymi firmami informatycznymi lub też krajowymi przedstawicielstwami znanych zagranicznych firm komputerowych. Podpisywanym od dwóch lat umowom m.in. towarzyszy określenie istotnych upustów cenowych, które dotyczą przyszłych zakupów rządowych. Wykaz umów jest rodzajem utworzonej przez Biuro ds. Informatyki URM listy przedsiębiorstw zalecanych dla komputeryzacji jednostek administracji rządowej.

Jak oświadczył na konferencji 29 czerwca dyr. BI URM, dr A. Florczyk, umowy ramowe przyniosły wymierne korzyści dla budżetu państwa, szacowane do tej pory na kilkadziesiąt mln USD. Kolejnymi firmami, które starają się o zawarcie umów ramowych są m.in. JTT (druga w kolejności firma prowadzonego przez CW rankingu Top 200), a także nie wymienione jeszcze z nazwy polskie firmy software'owe, zajmujące się m.in. systemami bankowymi.

W odpowiedzi na jedno z pytań z sali dr Florczyk powiedział, że od pewnego czasu stosowane są w URM komputery Macintosh, służące jako terminale dla multimedialnej poczty elektronicznej, opartej o istniejącą tam sieć połączeń ISDN. System taki będzie docelowo użytkowany przez Biuro Prasowe URM, które będzie mogło oferować serwis rządowy, składający się np. z treści tekstowej oraz dołączonych zdjęć, ścieżki dźwiękowej a nawet sekwencji wideo. Będzie to prawdziwie multimedialna, rządowa gazeta elektroniczna. Jak oświadczył dr Florczyk "środowisko Apple idealnie nadaje się do tworzenia kompleksowych systemów multimedialnych, zaś użytkownicy, bez konieczności formalnego szkolenia w sposób intuicyjny potrafią korzystać z tego sprzętu i oprogramowania". W przyszłym roku należy się spodziewać podłączenia instalacji w URM do sieci WarMAN. Tymczasem już w tej chwili można będzie prenumerować gazetę rządową, korzystając z istniejących łączy publicznych, których jakość w połączeniach między URM, urzędami centralnymi a wojewódzkimi jest całkiem niezła. Świadczyć o niej może - zdaniem Andrzeja Florczyka - bezbłędna praca tych połączeń w czasie ostatnich wyborów samorządowych. Jako ewentualnych użytkowników rządowej gazety elektronicznej wskazano m.in. na środowiska dziennikarskie, które zależnie od uwarunkowań technicznych mogą korzystać z samej informacji tekstowej lub też z pełnej - multimedialnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200