Umorzenie zaległości podatkowych Optimusa

Zarząd Optimusa otrzymał decyzję Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu o umorzeniu zaległości podatkowych za lata 1998-2000 w łącznej kwocie ok. 16,6 mln zł wraz z odsetkami na kwotę 11,1 mln zł.

Zarząd Optimusa otrzymał decyzję Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu o umorzeniu zaległości podatkowych za lata 1998-2000 w łącznej kwocie ok. 16,6 mln zł wraz z odsetkami na kwotę 11,1 mln zł.

Dzięki temu w pierwszym kwartale br. nowosądecki producent komputerów będzie mógł uruchomić rezerwę w wysokości 27,7 mln zł. O tyle też zwiększy się zysk netto spółki w IV kwartale br.


TOP 200