Umorzenie dla Dialogu

Ministerstwo Infrastruktury umorzyło zobowiązania koncesyjne Telefonii Dialog w wysokości ponad 570 mln zł.

Dialog pomyślnie przeszedł proces weryfikacji wysokości i zakresu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę w latach 2001-2002. Było to warunkiem umożliwiającym skorzystanie z ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

Po trzech kwartałach br. spółka zależna KGHM miała 110 mln zł straty netto. Cały 2003 r., wedle deklaracji zarządu firmy, Telefonia Dialog ma zamknąć dodatnim wynikiem netto.

Zobacz również:


TOP 200