Ultra Wideband - to już działa!

Amerykańska firma Pulse~LINK przeprowadziła publiczną demonstrację możliwości technologii Ultra Wideband - podczas pokazu dla klientów firmy bezprzewodowo przesyłano dane na odległość 20 metrów z prędkością 125 Mb/s.

Ultra Wideband (UWB) to technologia, umożliwiająca przesyłanie danych drogą radiową na krótkie odległości z maksymalną prędkością 600 MB/s. Fale radiowe emitowane są w zakresie od 3,1 do 10,6 GHz, co sprawia, że większość urządzeń do komunikacji bezprzewodowej ignoruje je (ponieważ rozpoznaje je jako zakłócenia) - dzięki temu UWB może bezkonfliktowo działać obok dostępnych już na rynku rozwiązań (np. przekaźników telefonii komórkowej, nadajników radiowych itp).

Organizatorzy prezentacji położyli nacisk właśnie na ową "bezkonfliktowość" - w miejscu, w którym przeprowadzano prezentacje, działały urządzenia wykorzystujące inne bezprzewodowe technologie: , Wi-Fi, GSM itp. - przedstawiciele Pulse~LINK zapewniają, że nie zanotowano żadnych problemów, czy pogorszenia jakości którejkolwiek z transmisji.

Zaprezentowane przez Pulse~LINK rozwiązania są elementem opracowywanej właśnie większej platformy łączności bezprzewodowej - Wireless Local Area Network (jej premierę zapowiedziano na rok 2004).

***

Więcej informacji na temat technologii Ultra Wideband można znaleźć we wrześniowym numerze magazynu PC World, w artykule pt. "Wi-Fi do lamusa?" (s. 168)